Slakthuset

Slakthuset i Gamlestaden öppnade 1905 och blev Sveriges andra kommunala slakthus efter Malmö. Nu pågår arbetet med att utveckla området till en ny attraktiv mötesplats. Målsättningen är en plats för experimentlusta och kreativitet med platsens DNA i fokus – mat och matproduktion

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1987.

Information om fastigheten

  • Adress: Slakthuset, 415 02, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Gamlestaden 39:16
  • Byggnadsår: 1905
  • Arkitekt: Otto L Dymling
  • Ursprunglig användning: Slakthus
  • Nuvarande användning: Livsmedelsproduktion, distribution

Om Slakthuset

Regleringen av slakteriverksamheten i Sverige inleddes med en förordning om offentliga slakthus redan 1622. Förutom att kronan genom denna försäkrade sig en inkomst, innebar den också att man ställde vissa hygieniska krav på slaktandet. Det blev bland annat förbjudet att slakta och saluföra sjuka djur. Det dröjde dock ändå fram till 1726 innan Göteborg byggde sitt första offentliga slakthus. Både detta och senare slakthus var dock enklare inrättningar och hygienen lämnade en del i övrigt att önska.

1901 antogs ett förslag till nytt slakthus ritat av arkitekten Otto Dymling av stadsfullmäktige. Det uppfördes 1903-1905 av F O Peterson & Söner efter ritningar av arkitekten Otto Dymling (1863-1923). Slutkostnaden blev nästan 3 miljoner kronor vilket var 50 procent högre än beräknat och då motsvarade ungefär en fjärdedel av stadens budget. Göteborgs Slakthus invigdes av kung Oscar II och landshövding Gustaf Lagerbring 4 september 1905.

Slakthuset i Gamlestaden blev Sveriges andra kommunala slakthus efter Malmö och innebar ett stort kliv framåt ur hygienhänseende. Nu kunde man genomföra systematiska kvalitetsundersökningar av kött. Detta var viktigt inte minst i kampen mot tuberkulos som kunde spridas till människor och under denna tid fortfarande var obotligt. Anläggningen omfattade cirka 83 000 kvadratmeter och 24 byggnader inklusive slakthallar, marknadshallar, administrationslokaler, bostäder och restaurang. Slakthallarna var försedda med löpande band. Området hade också ett eget järnvägsspår.

Fasaderna är i gulbrunt tegel med murade mönster och inslag av ljusa putspartier och natursten. Huvudbyggnaden har en kalkstensportal med dekor i form av stadens vapen och ett djurhuvud. Karaktäristiskt för området är det 23 meter höga kyltornet och den närliggande 30 meter höga skorstenen som hörde till områdets ångpanne- och maskinhus.

Anläggningen var i bruk som slakthus fram till 1968 och därefter har annan typ av kötthantering tagit över. Idag finns det både kontor och lokaler för livsmedelsindustri i slakthusområdet. Slakthuset har ingått i Higabs fastighetsbestånd sedan 1987.