Talattagatan 16-22

Fastigheten i Långedrag består av tre hus som byggdes på 1800-talet. Den tidigare bostaden Marieborg, ett före detta hotell och den så kallade Hasselbladska villan.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1994.

Information om fastigheten

  • Adress: Talattagatan 16-22, 426 76, Västra Frölunda
  • Fastighetsbeteckning: Älvsborg 344:2
  • Byggnadsår: 1868
  • Arkitekt: Okänd
  • Ursprunglig användning: Hotell, bostad
  • Nuvarande användning: Kontor

Om Talattagatan 16-22

I början av 1800-talet bestod området runt Långedrag endast av en mindre grupp byggnader i den inre hamnen, ön Skutskär som hade ett sillsalteri och öarna Vässingsö, Ängholmen och Saltholmen. Människorna som var bosatta här livnärde sig som fiskare och lotsar. Men på 1850-talet skedde en stor förändring när Långedrag lanserades som badort. En bidragande orsak var att segelmakaren Magnus Fredrik Leffler år 1858 bestämde sig för att köpa en del av strandområdet och anlägga kall- och varmbadhus och restaurang. Dessa drevs av Långedrags Badhus AB. Samma år köpte spegelfabrikören J F Michaeli andra delar av strandområdet och började uppföra fler byggnader.

I samband med utvecklingen av Långedrag byggdes tre trähus i området. Bostaden Marieborg och ett hotell stod klara runt 1868 och den så kallade Hasselbladska villan byggdes i slutet av 1800-talet. Dessa byggnader heter i dag Talattagatan 16-22.

Långedrag utvidgas

1872 såldes Långedrags Badhus AB:s mark och anläggningar till J F Michaeli som valde att utveckla området med en ny restaurang och planteringar. Men året efter gick han bort och egendomen togs över av änkan Maria Aust-Michaeli. Hon gifte snart om sig med lektor Fredrik Theodor Blomstrand och de drev badorten tillsammans fram till 1890-talet.

1903 köpte bryggerierna Lyckholm och Pripp badorten i Långedrag och bildade AB Långedrag. Bolaget anlade därefter en spårväg, tog fram förslag till badhus, restaurang och hotell samt stadsplaner för villabebyggelse. Badorten flyttade senare till Saltholmen och Långedrag blev istället seglarcentrum. 1945 blev kommunen en del av Göteborgs Stad.

Higab köper AB Långedrag

1994 köptes AB Långedrag av Higab och det innebar att man tog över byggnaderna på Talattagatan 16-22.

Det gamla hotellet, senare känt som ”Sjunde Himlen”, ligger på Talattagatan 16. Det fungerade som hotell fram till 1909 då det blev bostäder åt personalen på Långedrags sommarrestaurang. Numera finns det kontorsverksamhet i byggnaden.

På Talattagatan 18 ligger före detta Marieborg. Det uppfördes ursprungligen som privatbostad för J F Michaeli och var uppkallat efter hans hustru Maria Aust-Michaeli. Huset byggdes av fyra tums prima, nästan kvistren plank och innehöll ursprungligen tolv rum, kök, glasveranda och en stor terrass. Det byggdes 1906 om till vinterrestaurang och man fick året efter fullständiga rättigheter, vilket var ovanligt på den tiden då nykterhetsrörelsen var stark i Sverige. Huset blev senare känt som Långedrags värdshus, en verksamhet som fanns i byggnaden fram till början av 1990-talet. Numera ligger Långedrags värdshus i Sjöräddningssällskapets byggnad strax bredvid. I dag finns det galleri och kontor i före detta Marieborg.

Hasselbladska villan på Talattagatan 22 var tidigare bostad åt Julius Weidig från Tyskland, som var delägare i skrädderiet Silvander & Weidig på Södra Hamngatan och en av Sällskapet Gnistans grundare. Huset har även varit bostad för sommarrestaurangens chef. Senare gjordes det om till kontor för AB Långedrag. Sedan dess har Sjöräddningssällskapet haft verksamhet i huset och numera sitter Sjösportskolan här.