Daghem Folke Bernadottes Gata

Sedan 1881 har huset på Folke Bernadottes Gata använts som förskola. Det utformades i en kyrkliknande nyromansk stil av arkitekten Adrian Crispin Peterson som även har ritat kända Göteborgskyrkor som Sankt Pauli kyrka och Örgryte nya kyrka.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Folke Bernadottes gata 4, 411 28, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Vasastaden 31:6
  • Byggnadsår: 1881
  • Arkitekt: Adrian Crispin Peterson
  • Ursprunglig användning: Småbarnsskola
  • Nuvarande användning: Förskola

Om Daghem Folke Bernadottes Gata

1839 bildades Sällskapet för bildande av småbarnsskolor i Göteborg där syftet var att bidra till att förbättra fattiga barns uppfostran. Samma år inrättade man den första småbarnsskolan i staden och det var inledningsvis barn från två till sex år som fick möjlighet till undervisning. Sammanlagt bildade sällskapet nio småbarnsskolor i Göteborg. Ursprungsidén kom från den skotske industrimannen och samhällsreformatorn Robert Owen som ansåg att små barn inte skulle utnyttjas som arbetskraft i fabrikerna. Han startade därför den första småbarnsskolan i Skottland år 1816. Lärarna undervisade bland annat genom åskådningsundervisning (demonstration av föremål) och på schemat fick sång, dans och lek stort utrymme. Anmärkningsvärt var också att det inte förekom någon läxläsning.

Under 1870-talet började stadsdelen Annedal att bebyggas och i takt med den ökade inflyttningen uppfördes 1881 en småbarnsskola på Folke Bernadottes gata. Huset ritades av Adrian Crispin Peterson och utformades i en kyrkliknande nyromansk stil. Det byggdes i rött tegel i två våningar med vackra stuckaturer och höga fönster. I bottenvåningen låg kapprum, leksal, läsesal och ett mindre sovrum för barnen. På andra våningen fanns en lägenhet för lärarinnan.

Än i dag används byggnaden i Annedal som förskola. Den går nu under namnet Daghem Folke Bernadottes Gata och har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1991.