Stora Badhusgatan 6/Otterhällegatan 5

Med sina 12 våningar reser sig huset över berget där Gustav II Adolf lär ha stått och sagt att där ska staden Göteborg ligga. Huset byggdes 1993 för att råda bot på Region- och Stadsarkivets lokalbrist.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1993.

Information om fastigheten

  • Adress: Stora Badhusgatan 6, 411 21, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Inom Vallgraven 68:7
  • Byggnadsår: 1993
  • Arkitekt: Vallgatans arkitektkontor AB
  • Ursprunglig användning: Stadsarkiv
  • Nuvarande användning: Arkiv, kontor

Om Stora Badhusgatan 6

I januari 1988 beslutade kommunfullmäktige att man skulle lösa Region- och Stadsarkivets lokalproblem genom att bygga en ny fastighet på två tomter vid Stora Badhusgatan och Otterhällegatan. Vid den här tidpunkten huserade arkivet i det före detta stadsbiblioteket på Vasagatan 2, som i dag är KTB, Kurs- och Tidningsbiblioteket.

Det nya Region- och Stadsarkivet på Stora Badhusgatan 6 och Otterhällegatan 5 ritades av Vallgatans arkitektkontor och togs i bruk hösten 1993. Fastigheten dimensionerades för att rymma minst 25 000 hyllmeter för dokument och cirka 2 000 hyllmeter för förvaring av ritningar, ljud- och magnetband, fotografier och fotonegativ.

Med sina 12 våningar reser sig byggnaden över berget på vilket kung Gustav II Adolf lär ha stått och sagt att där ska staden ligga. Den är uppförd över delar av det bergrum som byggdes som skyddsrum på 1950-talet när hotet om atomkrig ansågs vara överhängande. Det är Göteborgs största skyddsrum med plats för 10 000 personer och i fredstid används berget som parkeringsgarage, Kungsgaraget.