Smålandsstugan

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Landskapsstugevägen 11, 413 11, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Slottsskogen 719:4
  • Byggnadsår: 1750-talet
  • Arkitekt: Okänd
  • Ursprunglig användning: Bostadshus
  • Nuvarande användning: Föreningsverksamhet

Om Smålandsstugan