Påvelundstorpet

Torpet byggdes troligtvis på 1770-talet och gick sedan i arv inom samma familj i flera generationer. Det var en permanent bostad fram till 1906. Numera används Påvelundstorpet som föreningslokal.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Påvelundsgatan 24, 426 77, Västra Frölunda
  • Fastighetsbeteckning: Rud 760:427
  • Byggnadsår: 1770-talet
  • Arkitekt: Okänd
  • Ursprunglig användning: Bostad
  • Nuvarande användning: Föreningsverksamhet

Om Påvelundstorpet

Torpet tillhörde ursprungligen gården Påvelund och gavs från Kronan till kommendanten Nils Påfve (adlad Påfvenfelt) 1651. I mitten av 1700-talet köpte trädgårdsmästare P Hansson gården och den delades därefter mellan hans fyra barn. Själva byggnaden uppfördes troligtvis på marken på 1770-talet och gick sedan i arv inom familjen i flera generationer. Den användes som en mangårdsbyggnad på en av de fyra gårdarna och byggdes som en knuttimrad parstuga i en våning med sockel av gråsten.

Påvelundstorpet var en permanent bostad fram till 1906, men har även vid vissa tillfällen fungerat som skollokal för den ambulerande folkskolan. I början av 1900-talet tillkom en ny förstukvist och det gjordes vissa förändringar av fönstren. Torpet fungerade därefter som sommarbostad och övertogs 1975 av Göteborgs Stad som genomförde en varsam renovering och inredde huset som museum. Även den öppna spisen rekonstruerades och timmerväggarna togs fram på insidan.

I dag hyrs Påvelundstorpet av Västra Frölunda Hembygdsförening.