Hoppa till innehållet

Brewhouse

Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning:
Gårda 28:13
Byggnadsår:
1935
Adress:
Åvägen 24,
412 51 GÖTEBORG
Ursprunglig användning:
Vattenfabrik
Nuvarande användning:
Kreativt center för musik-, film- och medieproduktion, kontor
Arkitekt:
Folke Bensow

Utsidan av den gula tegelbyggnaden Brewhouse.

Om Brewhouse

1889 anlade apotekaren J G Loberg en vattenfabrik på Fabriksgatan i Gårda. Området dominerades då av hantverk och industri och med sina 7 000 invånare var det i början av förra seklet ett av landets mest tätbefolkade samhällen. 1907 slogs verksamheten ihop med två andra vattenfabriker och AB Apotekarnes Förenade Vattenfabriker i Göteborg bildades. Med sin tillverkning av mineralvatten och läskedrycker blev bolaget snart ledande i Göteborg.

En ny modern fabrik

1936 invigdes en ny industribyggnad vid Åvägen, ritad av Folke Bensow (1886–1971). Stilen var funktionalistisk i gult tegel med horisontella fönsterband. Bjälklagen vilade på kraftiga pelare i armerad betong. Huvudbyggnaden hade fyra våningar plus källare och det anlades också ett kontorshus, garage och bilverkstad.

Nu skedde varutransporterna med lastbilar; på 1940-talet lastades 70 000 flaskor i timmen. Tillverkningen skedde enligt ”vertikalprincipen”, vilket innebar att råmaterialet pumpades eller hissades upp till översta våningen för att sedan bearbetas i olika etapper och slutligen rinna ner till tappmaskinerna i bottenvåningen. Råvattnet, som förvarades i en jättecistern i tornet på huset, hämtades från Kallebäcks källa.

Pripps köpte Apotekarnes år 1950. Verksamheten fanns kvar i huset fram till 1974 då den flyttades till en ny anläggning i Högsbo. Byggnadens nya funktion blev att under nästan 20 år hysa museiverksamhet. Först Industrimuseet innan det övergick till Stadsmuseet och sedan Etnografiska museet, som så småningom flyttades till det nybyggda Världskulturmuseet.

Från museum till kreativt centrum

I januari 2002 bestämdes att den gamla vattenfabriken skulle bli ett kreativt centrum för musik-, film- och medieproduktion. Huset byggdes om och renoverades och den 6 oktober 2004 slogs dörrarna till Brewhouse upp. Strävan var att få fram ändamålsenliga lokaler för småföretagare men samtidigt behålla den industriella karaktären i byggnaden. Den gamla tappningssalen är nu omvandlad till arena för konserter, utställningar och konferenser. Utvändigt är förändringarna få och arbetarna i den gamla vattenfabriken skulle nog känna igen sin arbetsplats. Apotekarnesskylten pryder fortfarande en av fasaderna.

Felanmälan
Higabs växel:
031-368 53 00

Higab-medarbetaren Simon Karlsson
Tekniska frågor
Simon Karlsson
Higab-medarbetaren Thomas Rasmussen
Avtalsfrågor
Thomas Rasmussen
Se alla fastigheter