Brewhouse

Här låg ursprungligen Apotekarens vattenfabrik. Den byggdes 1935 och var då en av många fabriker i stadsdelen Gårda. Numera går byggnaden under namnet Brewhouse – ett kreativt centrum med studios, kontor, restaurang och arena.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1979.

Information om fastigheten

  • Adress: Åvägen 24, 412 51, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Gårda 28:13
  • Byggnadsår: 1935
  • Arkitekt: Folke Bensow
  • Ursprunglig användning: Vattenfabrik
  • Nuvarande användning: Restaurang, kontor och kreativt center för musik-, film- och medieproduktion

Om Brewhouse

1889 anlade apotekaren J G Loberg en vattenfabrik på Fabriksgatan i Gårda. Området dominerades då av hantverk och industri och med sina 7 000 invånare var det i början av förra seklet ett av landets mest tätbefolkade samhällen. 1907 slogs verksamheten ihop med två andra vattenfabriker och AB Apotekarnes Förenade Vattenfabriker i Göteborg bildades. Med sin tillverkning av mineralvatten och läskedrycker blev bolaget snart ledande i Göteborg.

En ny modern fabrik

1936 invigdes en ny industribyggnad vid Åvägen, ritad av Folke Bensow (1886–1971). Stilen var funktionalistisk i gult tegel med horisontella fönsterband. Bjälklagen vilade på kraftiga pelare i armerad betong. Huvudbyggnaden hade fyra våningar plus källare och det anlades också ett kontorshus, garage och bilverkstad.

Nu skedde varutransporterna med lastbilar; på 1940-talet lastades 70 000 flaskor i timmen. Tillverkningen skedde enligt ”vertikalprincipen”, vilket innebar att råmaterialet pumpades eller hissades upp till översta våningen för att sedan bearbetas i olika etapper och slutligen rinna ner till tappmaskinerna i bottenvåningen. Råvattnet, som förvarades i en jättecistern i tornet på huset, hämtades från Kallebäcks källa.

Pripps köpte Apotekarnes år 1950. Verksamheten fanns kvar i huset fram till 1974 då den flyttades till en ny anläggning i Högsbo. Byggnadens nya funktion blev att under nästan 20 år hysa museiverksamhet. Först Industrimuseet innan det övergick till Stadsmuseet och sedan Etnografiska museet, som så småningom flyttades till det nybyggda Världskulturmuseet.

Från museum till kreativt centrum

I januari 2002 bestämdes att den gamla vattenfabriken skulle bli ett kreativt centrum för musik-, film- och medieproduktion. Huset byggdes om och renoverades och den 6 oktober 2004 slogs dörrarna till Brewhouse upp. Strävan var att få fram ändamålsenliga lokaler för småföretagare men samtidigt behålla den industriella karaktären i byggnaden. Den gamla tappningssalen är nu omvandlad till arena för konserter, utställningar och konferenser. Utvändigt är förändringarna få och arbetarna i den gamla vattenfabriken skulle nog känna igen sin arbetsplats. Apotekarnesskylten pryder fortfarande en av fasaderna.