Postgatan 10

Fastigheten på Postgatan består av fyra hus och här fanns tidigare ett av Göteborgs största hotell, restaurang, café, affärer och bostäder. Numera sitter fastighetskontoret i byggnaden.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Postgatan 10-14, Kronhusgatan 3-5, 411 06, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Nordstaden 18:1
  • Byggnadsår: 1878-1900
  • Arkitekt: H J Corneliusson, J A Westerberg
  • Ursprunglig användning: Bostad, kontor, butik
  • Nuvarande användning: Kontor

Om Postgatan 10

Fastigheten består av fyra hus på Postgatan 10–14 och Kronhusgatan 3–5.

Bredvid Kronhuset & Kronhusbodarna i Västra Nordstan ligger kvarteret Gamla Teatern. Namnet kommer från Comediehuset där Göteborgs första offentliga teater huserade. Huset låg på Postgatan 10–12 (dåvarande Sillgatan) och omnämndes första gången i skrift 1779.

I dag utgörs kvarteret av fem hus som sträcker sig runt Postgatan, Torggatan, Kronhusgatan och Nedre Kvarnbergsgatan. Higab äger, förvaltar och utvecklar fyra av dem.

Kronhusgatan 3

1878 upprättade arkitekten J A Westerberg en ritning för ett bostadshus i tre våningar med sadeltak på Kronhusgatan 3. Samma år byggdes hörndelen. Sedan skulle det dröja sex år innan resten av huset uppfördes. Den nya delen fick ett något högre och brantare tak med en inredd vind.

Huset ägdes ursprungligen av kontorsvaktmästare N P Gustafsson. Under slutet av 1800-talet startade han hotellverksamhet i huset. Det fick senare namnet Centralhotellet. 1928 moderniserades huset med toaletter på alla våningsplan. Då hade även Hilma Hanssons pensionat flyttat in i byggnaden. 1944 byggdes huset på Kronhusgatan 3 samman med Frälsningsarméns hotell på Postgatan 10.

Byggnaden köptes av Göteborgs Stad 1964 och gjordes senare om till kontor för fastighetskontoret.

Huset på Kronhusgatan 3 är uppfört i tegel och takets olika utformningar visar tydligt hur det är byggt i två etapper. De ursprungliga korspostfönstren har bytts ut till T-postfönster med undantag av hörnpartiet. Även den tidigare porten mot Kronhusgatan och källaringången på hörnet har byggts igen.

Kronhusgatan 5

1883 byggdes ett trevåningshus med kringbyggd gård för lantbrukaren A Bergqvist på Kronhusgatan 5. Det rymde ursprungligen två butiker i bottenvåningen och lägenheter på de två övre våningarna. Här bodde bland annat två bokhållare, två handlande och en maskinist. Källaren fungerade som salukällare. 1929 moderniserades lägenheterna och Anna Lindbergs Kafé (senare Druvan) flyttade in i bottenvåningen. 1944 gjordes andra våningen om till kontor och 1956 blev även delar av vinden kontorsutrymme. Vid den tidpunkten ägdes huset av direktör J Olsson som drev en elektrisk firma här tillsammans med andra småfirmor och lager.

1962 köpte Göteborgs Stad huset och under 1970- och 1980-talet förvandlades byggnaden till kontor för fastighetskontoret.

De två övre våningarna på Kronhusgatan 5 är byggt av gult tegel som ursprungligen var omålat. Numera är teglet målat i en ljusbeige färg. Den putsade fasaddekoren är gjord i nyrenässansstil som är typisk för 1880-talet.

Postgatan 10

Vid sekelskiftet 1900 beslutade man att riva det gamla teaterhuset på Postgatan 10–12 och istället bygga ett affärshus på tomten. Det uppfördes efter ritningar av H J Corneliusson och utformades för att rymma både kontor och bostäder. Fasaden på gatuplan består av grovhuggna granitband, och de tre övre våningarna av tegel i olika färger och mönster. Tredje våningen har även valvbågar som är smyckade med keramiska fasadplattor. Husets takvåning är klädd i plåt, men ursprungligen hade våningen ett för den tiden modernt utseende med helglasning.

Huset ägdes ursprungligen av handlande B Hertz. Det övertogs sedan av handelsfirman A J Setterborg & Co och därefter av AB Vin- och Spritcentralen som hade butik här fram till 1920-talet. Under den här perioden moderniserades huset och en del av innergården byggdes över.

1928 gjordes byggnaden om till hotell för Frälsningsarmén. Ett decennium senare hade det utvecklats till ett av Göteborgs största hotell med ”ca 100 vackert modernt inredda resanderum för den enkle liksom även den ganska anspråksfulle resanden”. Då hade huset även utrustats med hiss. 1944 utvidgades hotellet då det byggdes samman med huset på Kronhusgatan 3.

1964 tog Göteborgs Stad över byggnaden och under de kommande åren gjordes det om till kontor för fastighetskontoret. Sedan dess har flera ombyggnader genomförts. Bland annat moderniserades huvudentrén 1989.

Postgatan 14

Huset byggdes 1900, samma år som grannhuset på Postgatan 10. Det ritades av F O Peterson & Söner AB och rymde ursprungligen café och restaurang i bottenvåningen och lägenheter och kontor i de övre våningarna. Huset uppfördes i tre våningar med en kringbyggd gård och fasader med ljusgult tegel och brunröda band. Fönstren på bottenvåningen utformades med smårutsindelning i nederdel och resterande korspostfönster hade smårutsindelade överdelar. Dessa fönster är numera utbytta. Originaldörren på Torggatan och porten mot Postgatan är däremot bevarade. Även gjutjärnskolonnerna i bottenvåningen finns kvar.

Göteborgs Restaurang AB drev en restaurang i huset fram till 1930-talet. Den gick då under namnet Posthornet. Långt innan dess hade Willinska fattigfriskolan tagit över som fastighetsägare. De fanns kvar i huset till 1950-talet.

1948 flyttade järnhandeln Eskilstuna-Boden in i bottenvåningen och de hade sin verksamhet här fram till 1970-talet. Under 1980-talet tog Konsument Göteborg över lokalen.

1964 såldes byggnaden till Göteborgs Stad och därefter byggdes lägenheterna om till kontor.

Numera sitter fastighetskontoret i huset.

Postgatan 10–14 och Kronhusgatan 3–5 har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1991.