Vattentornet i Slottsskogen

Tornet, även kallat Kikaren, är inget vattentorn utan ett utsiktstorn byggt på en vattenreservoar. Det uppfördes 1899 för att göteborgarna skulle kunna komma och titta på den vackra utsikten, som ligger på Slottsskogens högsta punkt, 80 meter över havet.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: August Kobbs Stig 11, 413 15, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Slottsskogen 719:4
  • Byggnadsår: 1899
  • Arkitekt: Adrian Crispin Peterson
  • Ursprunglig användning: Vattenreservoar
  • Nuvarande användning: Vattenreservoar, föreningsverksamhet

Om Vattentornet i Slottsskogen

1891 beslutade stadsfullmäktige i Göteborg att bygga ett nytt vattenförsörjningssystem. Det innebar att vattnet skulle hämtas från Göta Älv och tas in vid Alelyckan. Som ett led i detta byggdes Vattentornet i Slottsskogen 1899 efter ritningar av Adrian Crispin Peterson och hans son Carl Crispin. Anläggningen utformades som en utsiktsplats med en terrass och ett torn med ett sidoplacerat trapphus. Murar och väggar byggdes med grova granitblock och band av mindre stenar. De dekorativa inslagen består av slipad sten.

Själva tornet byggdes ursprungligen för att göteborgarna skulle kunna ta sig upp och titta på den vackra utsikten, som ligger på Slottsskogens högsta punkt, 80 meter över havet.

Vattentornet har funnits i Higabs bestånd sedan 1991.