Biskopsvillan

En av Göteborgs äldsta trävillor. Och det enda av Higabs hus som har flyttats två gånger. Biskopsvillan låg från början på egendomen Wilhelmsberg nära Örgryte gamla kyrka, därefter flyttades den till Korsvägen och vid millennieskiftet plockades den ner och transporterades tillbaka nära sitt ursprungliga läge.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Alelundsgatan 4, 412 66, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Gårda 74:1
  • Byggnadsår: 1815
  • Arkitekt: Okänd
  • Ursprunglig användning: Bostad
  • Nuvarande användning: Kontor

Om Biskopsvillan

Biskopsvillan var ursprungligen ett bostadshus och byggdes på en tomt nära Örgryte gamla kyrka 1815. Huset var då lantligt placerat i en stor trädgård på egendomen Wilhelmsberg och ägdes av grosshandlare Gustav Rudolf Prytz. 1835 överläts huset till biskopen Carl Fredrik af Wingård, därav namnet Biskopsvillan.

När det 1870 upprättades en stadsplan för villor på Getebergsäng flyttades huset från Wilhelmsberg till Södra Vägen 50 och blev en i raden av nya villor i området. Byggmästaren A Heres återuppförde villan och i samband med det gjordes en tillbyggnad. Han stod som ägare de första åren och huset delades mellan två familjer. 1896 köptes Biskopsvillan av bildhuggare- och stuckatörbolaget C. Junghänel och Richter. På 1920- och 1930-talen gjordes vissa förändringar på övre våningen, bland tillkom en ny dekormålning.

Biskopsvillan flyttas igen

I samband med att Universeum skulle byggas runt millennieskiftet beslutades det att Biskopsvillan skulle flyttas. 2000 plockades huset ned timmer för timmer och transporterades tillbaka till Örgryte för att återuppföras nära sitt ursprungliga läge.

Biskopsvillan är i två våningar och har en oregelbunden utformning med ett utskjutande gavelparti, ett åttakantigt torn, ett runt torn och fyra balkonger. Fasaden är klädd med liggande panel och har en rik dekor. Huset har flera olika fönstertyper där alla mer eller mindre är nygotiskt inspirerade. Interiört finns bland annat originaldörrar och dekorativa snickerier och stuckaturer.

Biskopsvillan är en av stadens äldsta trävillor och har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1991.