Arbetarinstitutet

Invigdes 1881 som handelsinstitut, men namnet kommer från första hälften av 1900-talet då Göteborgs arbetarinstitut fanns i huset. Numera är detta Göteborgs enda kommunala grundskola innanför Vallgraven.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Magasinsgatan 23, 411 18, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Inom Vallgraven 31:4
  • Byggnadsår: 1881
  • Arkitekt: Adrian Crispin Peterson
  • Ursprunglig användning: Handelsinstitut
  • Nuvarande användning: Förskole- och skolverksamhet

Om Arbetarinstitutet

1826 startade Göteborgs handelsinstitut sin verksamhet och blev då det första i sitt slag i Sverige. Syftet med läroverket var att råda bot på den vikande handeln i Sverige och ”upprätthålla den göteborgska köpmannakårens stora traditioner”. De kommande åren skulle kända familjer som Dickson, Kjellberg och Waern studera här.

Till en början bedrevs verksamheten i två rum och kök på Bloms hotell i hörnet av Södra Hamngatan och Östra Larmgatan. Därefter huserade Göteborgs handelsinstitut på olika tillfälliga adresser i staden. Det skulle dröja till 1881 innan man flyttade in i en permanent lokal.

1879–1881 uppfördes huset på Läroverksgatan 6 som numera går under namnet Arbetarinstitutet. Det byggdes av F O Peterson & Söner AB och anpassades helt efter handelsinstitutets behov. Huset ritades av Adrian C Peterson och utformades i två våningar med fasader av tegel och puts med nyrenässansdekor. Förutom vanliga klassrum byggdes ett mönsterkontor för elevernas träning och i mitten av huset placerades en stor samlingssal med läktare.

Nya verksamheter i huset

Eftersom byggnaden inte rymde mer än 100 elever dröjde det inte länge innan det började bli trångbott. 1914 flyttade handelsinstitutet till en ny byggnad på Viktor Rydbergsgatan 9 som var avsedd för 300 elever.

1918 gjordes klassrummen i det gamla handelsinstitutet om till sjuksalar, men det skulle bara vara för en kort period. 1925 flyttade Göteborgs arbetarinstitut in på övervåningen och Göteborgs handelshögskola på första våningen och i källaren. Samtidigt byggdes huset om, bland annat skapades en ny entré på norrsidan.

1952 flyttade handelshögskolan ut och det skapade plats för nya verksamheter i husets nedre utrymmen. I fortsättningen användes det bland annat som föreningslokaler och folkhögskola.

Gustaviskolan flyttar in

1991–1993 rustades Arbetarinstitutet upp och bottenvåningen och delar av övervåningen inreddes för att rymma daghem och skola. Dessutom restaurerades samlingssalen. Sedan dess har Gustaviskolan haft verksamhet i huset.

Än i dag är Arbetarinstitutets exteriör, trapphus och samlingssal välbevarade och merkuriiemblemen ovanför huvudentrén påminner fortfarande om husets ursprung.

Arbetarinstitutet har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1991.