Hoppa till innehållet

Gathenhielmska Huset

Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning:
Majorna 722:105
Byggnadsår:
1740-talet
Adress:
Stigbergstorget 7,
414 63 Göteborg
Ursprunglig användning:
Bostad
Nuvarande användning:
Föreningsverksamhet
Arkitekt:
Okänd

Utsidan av den gråa byggnaden Gathenhielmska Huset.

Om Gathenhielmska Huset

Gathenhielmska Huset byggdes under 1740-talet av konvojkommissarie Johan Hansson Busck. Det är byggt i karolinsk- eller senbarockstil med valmat tak och i timmer med gråfärgad träbeklädnad för att likna ett stenhus. Före stadsbränderna på 1700- och 1800-talen var den här hustypen ett vanligt inslag i centrala Göteborg.

Busck var svåger med kommendören Lars Gathenhielm, därav namnet på huset. 1717 hade Gathenhielm fått området Gamla Varvet (Amiralitetsvarvet) i donation, som ett erkännande för sina framgångar som ”konungens kapare”. Men efter Karl XII död 1718 upphävdes donationen, med undantag för den mark där Gathenhielms repslageri senare skulle anläggas och där Gathenhielmska Huset skulle komma att byggas. Fram till 1816 ägdes byggnaden av släkten Busck. Repslagarmästaren Mathias Dahlström blev ny ägare 1846.

När Gathenhielmska trädgården anlades är oklart. Troligtvis fanns en trädgård vid Gathenhielmska Huset redan då det byggdes på 1740-talet. Under 1800-talet utökades den och i slutet av seklet var det en långsträckt park som bredde ut sig längs med nuvarande Bangatan.

Huset blir byggnadsminne

I början av 1900-talet restaurerades byggnaden av dåvarande ägaren doktor Anna Dahlström. Bland annat rekonstruerades interiörerna i entréhallen, Kungssalen och övre våningens stora sal.

När lagen om kulturminnesskydd trädde i kraft 1943 ansökte dåvarande ägaren Vera Tham hos riksantikvarieämbetet om byggnadsminnesförklaring. Detta beviljades och Gathenhielmska Huset blev därmed Göteborgs första byggnadsminnesförklarade hus. 1964 förtydligades skyddet att gälla ”exteriör och interiör samt tomt”.

Gathenhielmska Huset är en av Göteborgs fem äldsta profana byggnader och dessutom stadens enda bevarade storborgarhus i trä från mitten av 1700-talet.

Huset har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1991 och hör till fastigheten Gathenhielmska Reservatet.

Felanmälan
Higabs växel:
031-368 53 00

Higab-medarbetaren Fredrik Källberg
Tekniska frågor
Fredrik Källberg
Higab-medarbetaren Thomas Rasmussen
Avtalsfrågor
Thomas Rasmussen
Se alla fastigheter