Lagerhuset

1920 blev Lagerhuset landets första frilager, men efter bara två år tillkom Frihamnen och huset förlorade sin betydelse. Idag rymmer byggnaden en blandning av kulturhus, bokförlag, arkitektkontor, restaurang och kulturverksamheter.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1996.

Information om fastigheten

  • Adress: Heurlins Plats 1, 413 01, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Masthugget 32:2
  • Byggnadsår: 1920
  • Arkitekt: Karl Samuelsson
  • Ursprunglig användning: Frilagerhus
  • Nuvarande användning: Kulturverksamheter, kontor, restaurang

Om Lagerhuset

Lagerhuset stod färdigt 1920 som det första frilagret i landet. Arkitekt var Karl Samuelsson. Området runt omkring Lagerhuset var på den tiden tätt bebyggt med låga lagerbyggnader, små verkstäder och järnvägsspår på kajen där man lossade varor. Tanken med Lagerhuset var att gynna handeln och de transoceana kontakterna. Det var en tullfri byggnad där importerade varor lossades direkt från båtarna. Först när varorna lämnades ut på andra sidan huset räknades de som inkomna i Sverige. Alla byggnaderna i området, förutom Lagerhuset, försvann i en stor brand 1947.

Huset byggdes i tre plan med källare och vind. De översta våningarna var lagerlokaler och längst ner förtullades inkommande gods. Den verksamhet blev dock kortlivad; när Frihamnen tillkom 1922 förlorade frilagret sin betydelse och blev en vanlig lagerlokal. Länge användes det för lagring av mejerivaror. Frilagret kallades därför Ostlagret i folkmun, vilket lever kvar än i dag. Osthanteringen fortsatte till 1964, då Arla tog över verksamheten och flyttade den till Kallebäck.

2002 byggdes de två översta våningarna om och 2012 även de nedre kontorsplanen. Huset fick då också nya entréer. 2012 invigdes ett nytt kulturhus för unga i huset och ett år senare invigdes Litteraturhuset Göteborg som drivs av Stadsbiblioteket. Det är tänkt som en mötesplats med författarsamtal, skrivcirklar, debatter och diskussioner kring litteratur.

Higab äger och förvaltar Lagerhuset sedan 1996 och byggnaden rymmer en blandning av bokförlag, arkitektkontor, restaurang och kulturverksamheter.