Bö Herrgård

Platsen nämndes i skrift för första gången 1485 och var under lång tid känd för sin vackra trädgård. Den besöktes till och med av botanikern Carl von Linné. Dagens byggnader är från 1790-talet och framåt och de används numera för skolverksamhet.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Herrgårdsgatan 15, 412 74, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Bö 5:40
  • Byggnadsår: 1790-talet
  • Arkitekt: Okänd
  • Ursprunglig användning: Herrgård
  • Nuvarande användning: Skola

Om Bö Herrgård

Innan staden Göteborg grundades 1621 omfattade Örgryte socken ett område som sträckte sig från Frölunda till stadsgränsen mot Partille. En central punkt i detta område var stadsdelen Bö. Här låg Örgryte gamla kyrka och stora egendomar som senare skulle få namnen Jakobsdal och Överås. Bö Herrgårds anor sträcker sig ända tillbaka till den här tiden. Den tidigaste noteringen är gjord 1485.

I början av 1700-talet ägdes gården av rådman Hans Böker och den gick vidare till hans släktingar i flera led. Gården var känd för sin vackra trädgård och den besöktes bland annat av Carl von Linné 1746.

Bö Herrgård får sitt nuvarande utseende

I slutet av 1700-talet omfattade Bö Herrgård en huvudbyggnad, ett mindre bostadshus och diverse ekonomibyggnader. Vid den tiden hade huvudbyggnaden ett brant brutet tak, men i mitten av 1800-talet byggdes huset om och fick ett flackt sadeltak och rik fasaddekor. Det tillkom även nya trädgårdsanläggningar under ledning av trädgårdsmästaren Franz Töpel, som också deltog i utformningen av Trädgårdsföreningen.

1884 blev major O Berggren ny ägare till Bö Herrgård. Han grundade Bö villastad på 1890-talet och marken norr om huvudbyggnaden styckades av som villatomter. Gården såldes till Göteborgs Stads Barnhus 1924 och året efter byggdes huvudbyggnaden om efter ritningar av K A Boman. Då tillkom två entréer på framsidan, tillbyggnader vid gavlarna och i två av rummen utfördes dekormålning i 1700-talsstil av Brocke Blückert och Simon Lundell. Samtidigt behöll man till stor del den ursprungliga rumsindelningen och ett par av kakelugnarna från 1700-talet.

Barnhuset flyttar ut

1940 flyttade barnhuset sin verksamhet från Bö Herrgård till andra lokaler på landsbygden eftersom det uppfattades som säkrare under andra världskriget. Från 1945 användes gården till annan barnverksamhet. 1983 såldes Bö Herrgård till Göteborgs Stad och överskottet av försäljningen har stiftelsen Göteborgs Barnhus använt för att bistå de som arbetar för att stödja barn- och ungdomsverksamhet i Göteborgsområdet. Sedan 1992 rymmer Bö Herrgård en Montessoriskola.

I dag består Bö Herrgård av en huvudbyggnad, annex, lusthus, gårdsplan, trädgård och lindallé. Huvudbyggnaden har delvis bevarad interiör från 1700-talet och 1920-talet, annexet har bevarade detaljer från början av 1800-talet eller tidigare och trädgården är delvis bibehållen. Ett exempel är den gamla lindallén.

Bö Herrgård har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1991.