Lilla Änggården

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Thorild Wulffsgatan 75, 413 19, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Änggården 718:9
  • Byggnadsår: 1780-talet
  • Arkitekt: Okänd
  • Ursprunglig användning: Mangårdsbyggnad
  • Nuvarande användning: Museum

Om Lilla Änggården