Hoppa till innehållet

Lilla Änggården

Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning:
Änggården 718:9
Byggnadsår:
1780-talet
Adress:
Thorild Wulffsgatan 75,
413 19 GÖTEBORG
Ursprunglig användning:
Mangårdsbyggnad
Nuvarande användning:
Museum

lilla_angga%c2%a5rden_2017_e_001-hgkvalitetrekommenderas

Felanmälan
Higabs växel:
031-368 53 00

Tekniska frågor
Higab-medarbetaren Thomas Rasmussen
Avtalsfrågor
Thomas Rasmussen
Se alla fastigheter