Skansen Kronan – Vaktmästarbostaden

Grannhuset med Skansen Kronan har använts som bostad sedan det byggdes 1904. Det rymmer två lägenheter och här bodde ursprungligen en underofficer och en parkvakt.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Leijonsparres Väg 10A-B, 413 04, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Haga 715:2
  • Byggnadsår: 1904
  • Arkitekt: Claes Grill
  • Ursprunglig användning: Bostad
  • Nuvarande användning: Bostad

Om Skansen Kronan – Vaktmästarbostaden

Den borgliknande och nationalromantiska vaktmästarbostaden ligger på Skansberget och uppfördes 1904 i samband med att den gamla försvarsanläggningen Skansen Kronan gjordes om till militärmuseum. Byggnaden ritades 1901 av fortifikationsbefälhavaren Claes Grill och fungerade ursprungligen som bostad för underofficer och parkvakt. Den är byggd i natursten med granitsockel och består av två våningar med varsin lägenhet samt ett rum i det tillhörande tornet.

1912 användes 130 000 kronor från Charles Felix Lindbergs donationsfond för att anlägga Skansparken kring Skansen Kronan.

Vaktmästarbostaden har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1991.

Huset används än i dag som bostad.