Gamla Lundbybadet

Huset från 1915 var ett av fyra badhus i Göteborg som byggdes med medel ur Renströmska fonden. Det enda som fortfarande är aktivt är Hagabadet. Numera används Gamla Lundbybadet för karateverksamhet.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 2016.

Gamla Lundbybadet,exterir

Information om fastigheten

  • Adress: Herkulesgatan 56, 417 01, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Brämaregården 64:6
  • Byggnadsår: 1915
  • Arkitekt: E Thorburn
  • Ursprunglig användning: Badinrättning
  • Nuvarande användning: Föreningsverksamhet

Om Gamla Lundbybadet

1915 byggdes Renströmska badanstalten i Lundby efter ritningar av Eugen Thorburn. Det var det fjärde badet som byggdes med medel ur Renströmska fonden. Tidigare hade man byggt badhus i Haga, Majorna och Olskroken.

Det byggdes i två våningar med en hög källarvåning och valmat tak. Simhallen sträckte sig genom båda våningsplanen och markerades utvändigt genom ett utskjutande parti med tre höga fönster. Huset fick en putsad fasad med smårutiga fönster och taket, som numera är i plåt, hade tegelbeläggning.

Badhuset stängde 1973 och ersattes av det nybyggda Lundbybadet på Lantmannagatan. Lokalerna byggdes därefter om för karateverksamhet.

Simhallen finns inte kvar men invändigt finns det fortfarande kvar delar av den ursprungliga inredningen.

1987 införlivades Gamla Lundbybadet i Göteborgs bevarandeprogram och sedan 2016 har byggnaden funnits i Higabs fastighetsbestånd.