Fiskhamnen – Pirhus 1-2

Sedan den 1 juni 2024 har Higabs fastigheter i Fiskhamnen överlåtits till Stadsfastighetsförvaltningen och därmed hänvisas alla ärenden dit.

Information om fastigheten

  • Adress: Fiskhamnspiren 1-3, 414 58, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Majorna 223:7
  • Byggnadsår: 1995
  • Arkitekt: Liljewall Arkitekter AB
  • Ursprunglig användning: Industrilokal, kontor
  • Nuvarande användning: Indrustrilokal, kontor