Hoppa till innehållet

Landala Högreservoar

Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning:
Landala 709:2
Byggnadsår:
1892
Adress:
Övre Besvärsgatan,
411 29 GÖTEBORG
Ursprunglig användning:
Högreservoar
Nuvarande användning:
Telerelästation
Arkitekt:
Adrian Crispin Peterson Carl Crispin

Trappa upp till Landala Högreservoar.

Om Landala Högreservoar

Landala Högreservoar är ett vattentorn på en höjd i kanten av Guldheden, nordväst om Landala. Byggnaden ritades av Adrian C. Peterson och hans son Carl Crispin och byggdes 1892.

Byggnaden är ett värdefullt exempel på den tidens fantasifulla tegelarkitektur och ambition att ge tekniska anläggningar en värdig och ofta monumental form. Fasaderna är av rött tegel med bandmönster av natursten, fönstren är rundbågade och byggnadens övre hörn har ett miniatyrtorn. Även interiören knyter an till den exteriöra arkitekturen med ett välvt rum.

Vattentornet rymde tidigare 1,2 miljoner liter vatten. Den uppfördes vid den då torrlagda Kattedammen på berget Blomsterås mellan Landala och Annedal. Reservoaren skulle hantera vattnet från den nya ledningen som dragits från Alelyckan. På själva reservoaren byggdes även ett utsiktstorn.

Fram till 1940-talet fungerade Landala Pumphus på Södra Viktoriagatan som en pumpstation för Landala Högreservoar.

Felanmälan
Higabs växel:
031-368 53 00

Higab-medarbetaren Rickard Dahlström
Tekniska frågor
Rickard Dahlström
Higab-medarbetaren Thomas Rasmussen
Avtalsfrågor
Thomas Rasmussen
Se alla fastigheter