Landala Högreservoar

Byggdes 1892 på en höjd mellan Landala, Annedal och Guldheden. Vattentornets arkitektur påminner om en borg. Reservoaren som ligger under är numera tom, men tidigare rymde den 1,2 miljoner liter vatten.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Övre Besvärsgatan, 411 29, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Landala 709:2
  • Byggnadsår: 1892
  • Arkitekt: Adrian Crispin Peterson, Carl Crispin
  • Ursprunglig användning: Högreservoar
  • Nuvarande användning: Telerelästation

Om Landala Högreservoar

Landala Högreservoar är ett vattentorn på en höjd i kanten av Guldheden, nordväst om Landala. Byggnaden ritades av Adrian C. Peterson och hans son Carl Crispin och byggdes 1892.

Byggnaden är ett värdefullt exempel på den tidens fantasifulla tegelarkitektur och ambition att ge tekniska anläggningar en värdig och ofta monumental form. Fasaderna är av rött tegel med bandmönster av natursten, fönstren är rundbågade och byggnadens övre hörn har ett miniatyrtorn. Även interiören knyter an till den exteriöra arkitekturen med ett välvt rum.

Vattentornet rymde tidigare 1,2 miljoner liter vatten. Den uppfördes vid den då torrlagda Kattedammen på berget Blomsterås mellan Landala och Annedal. Reservoaren skulle hantera vattnet från den nya ledningen som dragits från Alelyckan. På själva reservoaren byggdes även ett utsiktstorn.

Fram till 1940-talet fungerade Landala Pumphus på Södra Viktoriagatan som en pumpstation för Landala Högreservoar.