Postgatan 16

Sekelskifteshuset på Postgatan var ursprungligen ett kombinerat kontors- och bostadshus. 2022 öppnades det upp för fler göteborgare då restaurangen Gurras slog upp portarna på bottenplan.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Postgatan 16, 411 06, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Nordstaden 17:7
  • Byggnadsår: 1902
  • Arkitekt: F O Peterson & Söner
  • Ursprunglig användning: Bostad, kontor
  • Nuvarande användning: Restaurang, kontor

Om Postgatan 16

Huset byggdes 1902 för familjen Ahrenberg som ett kombinerat kontors- och bostadshus. Arkitekt var F O Peterson & Söner AB. Med rustika inslag av natursten och ett framträdande hörntorn hämtade de inspiration från medeltida borgararkitektur. Huset är uppfört i tre våningar och fasaden består av gult tegel, röda detaljer och band av keramikplattor.

I bottenvåningen låg ursprungligen butiks- och expeditionslokaler, en trappa upp fanns kontor och en lägenhet och på tredje våningen rymdes tre lägenheter. Här bodde två trävaruagenter, en änkefru, en juvelerare och en hamnfogde. I riktning mot Östra Hamngatan fortsatte byggnaden med en stängselmur som tillsammans med intilliggande hus bildade en sluten gård. På gården låg små gårdsbyggnader.

1964 gjordes hela byggnaden om till kontor och då revs också stängselmuren och gårdsbyggnaderna. I samband med en invändig ombyggnad och fasadrenovering 1991 inreddes även vinden till kontor.

Sedan 2016 arbetar Higab målmedvetet för att Västra Nordstan ska bli en mer levande och trygg stadsdel med fler publika lokaler. Därför har bottenvåningen på Postgatan 16 gjorts om till en restauranglokal och sedan 2022 finns den hyllade restaurangen Gurras här.

Huset på Postgatan 16 har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1991.