Seminarieparken

Parken i Annedal är kanske främst känd för den magnifika blomningen av körsbärsträd under våren. Som en del av Göteborgs 400-årsjubileum rustades parken upp av Higab i samarbete med Rain Gothenburg med målet att göra den till Världens bästa park när det regnar.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1998.

Information om fastigheten

  • Adress: Seminariegatan 1F, 413 13, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Annedal 20:5
  • Byggnadsår: 1860-talet
  • Arkitekt: Okänd
  • Ursprunglig användning: Skolträdgård
  • Nuvarande användning: Park

Om Seminarieparken

Seminarieparken ligger vid Övre Husargatan, nedanför seminariebyggnaden i Annedal. Den anlades av trädgårdsmästare C P Lange på 1860-talet för att fungera som skolträdgård. Parken har förändrats ett flertal gånger under åren, bland annat blev hela trädgården omlagd 1912 för att möjliggöra växelbruk och odling av växter för biologiundervisning. Det fanns då även en plantskola och en prydnadsträdgård i miniatyr. I huvudsak fanns endast svenska växter i parken som också innehöll en fruktträdgård med ett stort utbud. Där fanns bland annat mullbärsträd och äkta kastanj samt äpple, päron och plommon.

1922 tog trädgårdsmästare Oliver Hallberg över och då ändrade trädgården karaktär och syfte från att varit strikt inriktad på undervisning till att fungera som ett rekreationsområde. Stora delar av parken försvann i samband med spårvagnsomläggningen 1956.

Den tidsperiod i trädgårdens historia som bäst kan identifieras med hur det ser ut i dag är gångstrukturen från 1912 och 1920-talets trädplanteringar och anläggningar i parken. I Seminarieparken finns även tre byggnader: Vaktmästarbostaden, Rektorsvillan och en förrådsbyggnad.

Parken får nytt liv

Under 2022 och 2023 genomförde Higab en omfattande upprustning av Seminarieparken, där bland annat ny belysning, ny växtlighet och en regnpaviljong tillkom. Tillsammans med samarbetspartnern Rain Gothenburg var målsättningen att göra Seminarieparken till ’Världens bästa park när det regnar’ genom att kombinera historia, tradition och nytänkande. Projektet var ett av tre Higab-projekt som ingick i Göteborgs 400-årsjubileum. Jubileumssatsningen innebar att Higab tillsammans med sina samarbetspartners lade lite extra fokus på att skapa attraktiva, tillgängliga och levande mötesplatser och besöksmål i Göteborg.