Hoppa till innehållet

Seminarieparken

Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning:
Annedal 20:5
Byggnadsår:
1860-talet
Adress:
Seminariegatan 1F,
413 13 GÖTEBORG
Ursprunglig användning:
Skolträdgård
Nuvarande användning:
Park

Grönska runt ett gult stenhus i Seminarieparken.

Om Seminarieparken

Seminarieparken ligger vid Övre Husargatan, nedanför seminariebyggnaden i Annedal. Den anlades av trädgårdsmästare C P Lange på 1860-talet för att fungera som skolträdgård. Parken har förändrats ett flertal gånger under åren, bland annat blev hela trädgården omlagd 1912 för att möjliggöra växelbruk och odling av växter för biologiundervisning. Det fanns då även en plantskola och en prydnadsträdgård i miniatyr. I huvudsak fanns endast svenska växter i parken som också innehöll en fruktträdgård med ett stort utbud. Där fanns bland annat mullbärsträd och äkta kastanj samt äpple, päron och plommon.

1922 tog trädgårdsmästare Oliver Hallberg över och då ändrade trädgården karaktär och syfte från att varit strikt inriktad på undervisning till att fungera som ett rekreationsområde. Stora delar av parken försvann i samband med spårvagnsomläggningen 1956.

Den tidsperiod i trädgårdens historia som bäst kan identifieras med hur det ser ut i dag är gångstrukturen från 1912 och 1920-talets trädplanteringar och anläggningar i parken. I Seminarieparken finns även tre byggnader: Vaktmästarbostaden, Rektorsvillan och en förrådsbyggnad.

Felanmälan
Higabs växel:
031-368 53 00

Tekniska frågor
Kaveh Hosseini
Avtalsfrågor
Andrea Tallberg
Se alla fastigheter