Sankt Eriksgatan 4

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Sankt Eriksgatan 4, 411 05, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Nordstaden 32:2
  • Byggnadsår: 1810
  • Arkitekt: H Strömberg
  • Ursprunglig användning: Bostadshus, hotell
  • Nuvarande användning: Restaurang, hotellverksamhet (Frälsningsarmén)

Om Sankt Eriksgatan 4