Hoppa till innehållet

Skansen Kronan – Soldattorpet

Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning:
Haga 715:10
Byggnadsår:
Slutet av 1600-talet eller 1700-talet
Adress:
Skansen Kronan,
411 22 GÖTEBORG
Ursprunglig användning:
Soldattorp
Nuvarande användning:
Våffelcafé
Arkitekt:
Erik Dahlbergh

Framsidan av Soldattorpet vid Skansen Kronan.

Om Skansen Kronan – Soldattorpet

Det rödmålade trähuset är ett gammalt soldattorp från Branehög i Solberga socken i Bohuslän. Branehög var känt som galgbacke och förekommer i Selma Lagerlöfs roman Herr Arnes penningar. Torpet ritades av Erik Dahlbergh som även är arkitekt till Skansen Kronan och Skansen Lejonet. Det är en timrad byggnad med lockpanel som byggdes i slutet av 1600-talet eller någon gång under 1700-talet. Ursprungligen bestod torpet av en bostadsdel och en ladugård, men numera finns bara bostadsdelen kvar.

Soldattorpet flyttades till sin nuvarande plats på Skansberget 1906 på uppdrag av major Claes Grill efter att den gamla försvarsanläggningen Skansen Kronan hade gjorts om till militärmuseum två år tidigare.

1912 användes 130 000 kronor från Charles Felix Lindbergs donationsfond för att anlägga Skansparken kring Skansen Kronan.

Huset har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1991.

I dag finns ett våffelcafé i Soldattorpet. Tidigare har det använts som förråd och för föreningsverksamhet.

Felanmälan
Higabs växel:
031-368 53 00

Higab-medarbetaren Fredrik Källberg
Tekniska frågor
Fredrik Källberg
Higab-medarbetaren Thomas Rasmussen
Avtalsfrågor
Thomas Rasmussen
Se alla fastigheter