Skansen Kronan – Soldattorpet

Det gamla soldattorpet flyttades 1906 från Branehög i Kode till Skansberget i Göteborg. Ursprungligen bestod torpet av en bostadsdel och en ladugård, men numera finns bara bostadsdelen kvar.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Skansen Kronan, 411 22, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Haga 715:10
  • Byggnadsår: Slutet av 1600-talet eller 1700-talet
  • Arkitekt: Erik Dahlbergh
  • Ursprunglig användning: Soldattorp
  • Nuvarande användning: Våffelcafé

Om Skansen Kronan – Soldattorpet

Det rödmålade trähuset är ett gammalt soldattorp från Branehög i Solberga socken i Bohuslän. Branehög var känt som galgbacke och förekommer i Selma Lagerlöfs roman Herr Arnes penningar. Torpet ritades av Erik Dahlbergh som även är arkitekt till Skansen Kronan och Skansen Lejonet. Det är en timrad byggnad med lockpanel som byggdes i slutet av 1600-talet eller någon gång under 1700-talet. Ursprungligen bestod torpet av en bostadsdel och en ladugård, men numera finns bara bostadsdelen kvar.

Soldattorpet flyttades till sin nuvarande plats på Skansberget 1906 på uppdrag av major Claes Grill efter att den gamla försvarsanläggningen Skansen Kronan hade gjorts om till militärmuseum två år tidigare.

1912 användes 130 000 kronor från Charles Felix Lindbergs donationsfond för att anlägga Skansparken kring Skansen Kronan.

Huset har funnits i Higabs fastighetsbestånd sedan 1991.

I dag finns ett våffelcafé i Soldattorpet. Tidigare har det använts som förråd och för föreningsverksamhet.