Annedalshuset

Annedalshuset räddades undan rivning på 1970-talet. Det är en av de äldsta byggnaderna i Annedal och här finns numera ett lägenhetsmuseum med unika interiörer och värdefull originalinredning.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Brunnsgatan 14, 413 12, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Annedal 7:3
  • Byggnadsår: 1876
  • Arkitekt: Okänd
  • Ursprunglig användning: Bostad
  • Nuvarande användning: Föreningsverksamhet

Om Annedalshuset

Annedalshuset är ett fritt liggande parhus från 1876 och ingick från början i ett bostadskvarter med liknande byggnader. Det representerar den tidens byggteknik, stil och estetiska ideal, typiska för arbetarbostäder. Huset uppfördes av Göteborgs Arbetarebostads AB som tillsammans med bland andra Arbetarnas Byggnadsförening, Robert Dicksons Stiftelse och Göteborgs Sparbanks Byggnadsfond stod bakom större delen av dåtidens bebyggelse i Annedal.

Från början köpte Göteborgs Stad in området för att anlägga en ny förstad för arbetare. En stadsplan upprättades 1872 och stadsdelen byggdes ut under åren 1874-1890. Många nya bostadssociala idéer prövades och varierande hustyper användes.

Det mest kända var Göteborgs första landshövdingehus vid Albogatan 13 och 15 i kvarteret Ananasen. På 1970-talet revs det mesta av stadsdelen och ersattes med större bostadshus. Kvar finns Annedalshuset, de röda tegelhusen längs Carl Grimbergsgatan, före detta Epidemisjukhuset, Barnbördshuset, Annedalsskolan och Annedalsseminariet.

Annedalshuset är i två våningar och har sadeltak och fasader av rött tegel med gula tegeldetaljer. Vid uppförandet rymde huset fyra lägenheter om två rum och kök samt två så kallade spisrum på vinden.

Omvandlas till museum

Sedan 1973 disponeras huset av föreningen Annedalspojkar och flickor som har sin föreningsverksamhet i den ena delen. I den andra delen finns Annedalsmuseet som sköts av föreningen. Den innehåller unika interiörer med värdefull originalinredning. Här visas en komplett bostad med rum och kök och en liten vindslägenhet.

Utanför huset finns skulpturen ”Kommer du ihåg” som är gjord av föreningsmedlemmen Douglas Thegerström. Den invigdes 1986 och visar de hantverkare som byggde gamla Annedal och gav namn åt gatorna Albo-, Snickeri- och Muraregatan.

Byggnaden omfattas av Göteborgs Stads bevarandeprogram från 1975 och 1987.

Annedalshuset ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.