Hoppa till innehållet

Kronhusbodarna

Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning:
Nordstaden 702:32
Byggnadsår:
1746-1759
Adress:
Postgatan 6-8,
411 13 GÖTEBORG
Ursprunglig användning:
Materiel- och vagnshus, smedja, verkstad
Nuvarande användning:
Butik, ateljé, galleriverksamhet, café
Arkitekt:
Bengt Wilhelm Carlberg Peter Magnus Rewegin

Kronhuset & Kronhusbodarnas webbplats: kronhuset.se

Träd och kullersten framför de gula stenbyggnaderna Kronhusbodarna.

Vård och underhållsplan för Kronhuskvarteret

Om Kronhusbodarna

På 1600-talet sträckte sig Kronans tomt från nuvarande Postgatan i söder fram till Kvarnberget i norr. Den var uppdelad i två gårdar mellan Artilleriet, som hade den östra delen med Kronhuset, och Fortifikationen som hade den västra. På båda gårdarna uppfördes flera mindre hus av trä för bland annat vagnar, smedja och verkstad åt militären. Vid den stora stadsbranden 1746 klarade sig Kronhuset men alla trähusen försvann. De ersattes med de stenbyggnader som står kvar än i dag. Den västra längan är ritad av Peter Magnus Rewegin och den östra av Bengt Wilhelm Carlberg. Mot Postgatan byggdes hus med bland annat kontor och bostad åt Artilleriet och Fortifikationen. Samtliga byggnader uppfördes mellan 1746-1759.

I början av 1900-talet förlängdes Kronhusgatan och Smedjegatan och det var då som Kronhuskvarteret fick sin nuvarande rektangulära form. Kronhusparken anlades på 1930-talet efter att Göteborgs Stad köpt området. I samband med detta revs en vinkelbyggnad från 1807 i korsningen av Postgatan och Smedjegatan.

Kronhusgården fick sin nuvarande beläggning med kullersten och gatsten i slutet av 1960-talet. Kronhusbodarna byggdes om till butiker, verkstäder och café på 1970-talet och då skapades också en ny entré till Kronhusgården från Postgatan. Det skedde genom att man rev en förbindelsebyggnad mellan Postgatan 8 och huslängan där Café Kronhuset finns i dag.

Kronhuskvarteret blev byggnadsminne 1968 och har funnits i Higabs bestånd sedan 1991.

Felanmälan
Higabs växel:
031-368 53 00

Higab-medarbetaren Göran Hansson
Tekniska frågor
Göran Hansson
Higab-medarbetaren Maja Johansson
Avtalsfrågor
Maja Johansson
Ladda ner
Vård och underhållsplan för Kronhuskvarteret
Se alla fastigheter