Kronhusbodarna

Kronhusbodarna byggdes som vagnshus, förråd, smedja och verkstad åt militären. De ursprungliga husen var byggda i trä och brann ner i den stora stadsbranden 1746. De ersattes av de stenbyggnader som i dag används som butiker, verkstäder och café.

Husen är byggnadsminnen. Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Postgatan 6-8, 411 13, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Nordstaden 702:32
  • Byggnadsår: 1746-1759
  • Arkitekt: Bengt Wilhelm Carlberg, Peter Magnus Rewegin
  • Ursprunglig användning: Materiel- och vagnshus, smedja, verkstad
  • Nuvarande användning: Butik, ateljé, galleriverksamhet, café

Om Kronhusbodarna

Kronhuset & Kronhusbodarnas webbplats: kronhuset.se

På 1600-talet sträckte sig Kronans tomt från nuvarande Postgatan i söder fram till Kvarnberget i norr. Den var uppdelad i två gårdar mellan Artilleriet, som hade den östra delen med Kronhuset, och Fortifikationen som hade den västra. På båda gårdarna uppfördes flera mindre hus av trä för bland annat vagnar, smedja och verkstad åt militären. Vid den stora stadsbranden 1746 klarade sig Kronhuset men alla trähusen försvann. De ersattes med de stenbyggnader som står kvar än i dag. Den västra längan är ritad av Peter Magnus Rewegin och den östra av Bengt Wilhelm Carlberg. Mot Postgatan byggdes hus med bland annat kontor och bostad åt Artilleriet och Fortifikationen. Samtliga byggnader uppfördes mellan 1746-1759.

I början av 1900-talet förlängdes Kronhusgatan och Smedjegatan och det var då som Kronhuskvarteret fick sin nuvarande rektangulära form. Kronhusparken anlades på 1930-talet efter att Göteborgs Stad köpt området. I samband med detta revs en vinkelbyggnad från 1807 i korsningen av Postgatan och Smedjegatan.

Kronhusgården fick sin nuvarande beläggning med kullersten och gatsten i slutet av 1960-talet. Kronhusbodarna byggdes om till butiker, verkstäder och café på 1970-talet och då skapades också en ny entré till Kronhusgården från Postgatan. Det skedde genom att man rev en förbindelsebyggnad mellan Postgatan 8 och huslängan där Café Kronhuset finns i dag.

Kronhuskvarteret blev byggnadsminne 1968 och har funnits i Higabs bestånd sedan 1991.