Hoppa till innehållet

Billdals Gård

Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning:
Billdal 1:4
Byggnadsår:
1860-talet
Adress:
Billdals Allé 50,
427 36 BILLDAL
Ursprunglig användning:
Sommarbostad
Arkitekt:
F J Heilborn

Höstfärgad trädgård utanför Billdals Gård.

Om Billdals Gård

1862 köpte grosshandlaren och kommunpolitikern James R Dickson Billdals Västergård och Östergård. Någon gång under samma årtionde revs en äldre mangårdsbyggnad på ägorna och ersattes med den byggnad som man i dag känner igen som Billdals Gård. Byggmästare var August Kruger och arkitekt var Frans Jacob Heilborn, som även var Varbergs första stadsarkitekt och som har ritat Exercishuset och Stora Tullhuset i Göteborg.

Inspireras av nyrenässansen

När James R Dicksons sommarbostad byggdes på 1860-talet var arkitekturen starkt inspirerad av nyrenässansen där idealen var ordning och symmetri. Interiören och exteriören är helt formade efter dessa normer, inte minst i de genomgående klassiska dekorelementen. Det enda som bryter mot symmetrin är den diagonalställda entrén och trappan, vilket är kopplat till dåtidens engelska riktlinjer för planering av bostäder som förespråkade avskildhet och bekvämlighet. I huset finns en genomtänkt arkitektonisk gestaltning där varje rum har getts en särskild karaktär med hjälp av olika träslag, dekorativt måleri, kulörer och ornamentariskt snickeri och stuckatur. Den översta tredje våningen består av en påbyggnad i mitten som skjuter upp över byggnadskroppen och förstärker den monumentala karaktären.

Gården utökas

När James R Dickson avled 1873 tog August Kruger över egendomen och sålde byggnaden till Charles Felix Lindberg. Han bodde året runt på gården och ägde den fram till sin död 1909. Därefter tog industrimannen Gustaf Werner över ägarskapet och lade ner stora summor på att utöka landarealen, modernisera och bygga nya byggnader som tvättstuga, arbetarbostäder och växthus. Efter hans död tog hans släktingar hand om byggnaden och under många år drev de ridläger här. Hela egendomen köptes av Göteborgs kommun 1963. Den dåvarande hyresgästen Brita Norling gavs då hyresrätt fram till sin död vilket inträffade 2001. Huvudbyggnaden stod sedan tom fram till 2014 när Higab fick i uppdrag att rusta upp Billdals Gård.

Felanmälan
Higabs växel:
031-368 53 00

Tekniska frågor
Thomas Rasmussen
Higab-medarbetaren Thomas Rasmussen
Avtalsfrågor
Thomas Rasmussen
Se alla fastigheter