Skeppsbron 4

Huset byggdes 1914 och blev då ett av stadens första betonghus. Under många år hade Handelsbanken kontor här och 1959 slogs portarna upp till Kinesiska Muren – Sveriges första kinarestaurang. Sedan flera år pågår ett planeringsarbete för hela området där huset på Skeppsbron 4 ingår.

Ägs och förvaltas av Higab sedan 2015.

Information om fastigheten

  • Adress: Skeppsbron 4, 411 21, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Inom Vallgraven 50:1
  • Byggnadsår: 1914
  • Arkitekt: Hans Hedlund, Björner Hedlund
  • Ursprunglig användning: Butikslokaler, bank
  • Nuvarande användning: Kontor

Om Skeppsbron 4

Skeppsbron 4 byggdes 1914 efter ritningar av Hans och Björner Hedlund. Det är ett av stadens första betonghus och utformades bland annat för att rymma Aktiebolaget Göteborgs Handelsbank i bottenvåningen. Bankkontoret flyttade runt 1940 och under årens lopp har verksamheter inom sjöfart och restaurangbranschen funnits i byggnaden. 1959 öppnade restaurangen Kinesiska Muren i bottenvåningen och blev därmed Sveriges första kinarestaurang. De lade ner sin verksamhet 2016 när det blev klart att Skeppsbron 4 skulle utrymmas för att grundförstärkas och rustas upp. Arbetet påbörjades 2017 och är en del av stadsutvecklingsprojektet Älvstaden där syftet är att förvandla Skeppsbron till en central mötesplats vid älven med nya bostäder, butiker, restauranger och ett levande kajliv.

Byggnaden är indelad i sex våningar med brant vindsvåning och en gavel mot Skeppsbron. Sockeln och bottenvåningen är av natursten och övriga fasaden är klädd i en gråbrun cementputs med naturstensdetaljer. Hörnentréns rundade smidesdekor är ett tecken på byggnadens återkommande formspråk i detaljerna. Den snirkliga, rundade spiralformen återfinns i husets granitpartier och portaler, samt i det välbevarade hisschaktet och trapphusets ledstänger av trä och smide.