Hoppa till innehållet

Gullbergsbrohemmet

Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning:
Stampen 20:2
Byggnadsår:
1741
Adress:
Garverigatan 2,
416 64 GÖTEBORG
Ursprunglig användning:
Tukt- och spinnhus
Nuvarande användning:
Vårdanläggning, kursverksamhet
Arkitekt:
Bengt Wilhelm Carlberg

Utsidan av det gula stenhuset Gullbergsbrohemmet.

Vård och underhållsplan för Gullbergsbrohemmet

Om Gullbergsbrohemmet

Huset vid Svingeln byggdes 1741 som kombinerat tukt- och spinnhus efter ritningar av stadsingenjören Bengt Wilhelm Carlberg. Tukthus och spinnhus var anstalter med tvångsarbete. Oftast var det män och kvinnor som begått lindrigare brott som tiggeri, ”lösdriveri” eller ”osedlighet” som hamnade här – att sakna sysselsättning var ett brott i dåtidens Sverige. Genom arbetet skulle de intagna tuktas eller ”omvändas” till nyttiga samhällsmedlemmar samtidigt som industrin fick gratis arbetskraft. Dessa anstalter var ofta lönande verksamheter för staten. 

1867 ändrades anstalten till ett straffängelse för kvinnliga fångar som dömts till längre straff. Fängelset las ner i början av 1900-talet och Göteborgs Stad köpte huset av Fångvårdsstyrelsen 1908. Fram till 1969 fungerade det som hem för ogifta unga mödrar med spädbarn och namnet Gullbergsbrohemmet härrör från denna tid. Det kommer från den bro som förr gick över Gullbergsån. Idag används huset som vårdanläggning och för kursverksamhet.

Originaldetaljer har bevarats

Huvudbyggnaden uppfördes i två våningar i sten med putsade fasader och valmat sadeltak. Kök, magasin och tjänstebostäder fanns i bottenvåningen. På övervåningen fanns kombinerade arbetssalar och sovrum samt en matsal som också fungerade som predikolokal. Bredvid huvudbyggnaden byggdes ett mindre gårdshus. Båda husen är till- och ombyggda, men det finns kvar ursprungliga detaljer, som exempelvis stengolv och delar av källarvalv.

Gullbergsbrohemmet ingår i Higabs bestånd sedan 1991 och är byggnadsminne sedan 2010.

Felanmälan
Higabs växel:
031-368 53 00

Higab-medarbetaren Bernard Lucic
Tekniska frågor
Bernard Lucic
Higab-medarbetaren Jasmin Augustsson
Avtalsfrågor
Jasmin Augustsson
Ladda ner
Vård och underhållsplan för Gullbergs-brohemmet
Se alla fastigheter