Gullbergsbrohemmet

Gullbergsbrohemmet vid Svingeln är ett av Göteborgs äldsta hus. En gång i tiden var det en anstalt där fångarna utförde straffarbeten, men numera används det som vårdanläggning och för kursverksamhet.

Huset är byggnadminne. Ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Information om fastigheten

  • Adress: Garverigatan 2, 416 64, Göteborg
  • Fastighetsbeteckning: Stampen 20:2
  • Byggnadsår: 1741
  • Arkitekt: Bengt Wilhelm Carlberg
  • Ursprunglig användning: Tukt- och spinnhus
  • Nuvarande användning: Vårdanläggning, kursverksamhet

Om Gullbergsbrohemmet

Huset vid Svingeln byggdes 1741 som kombinerat tukt- och spinnhus efter ritningar av stadsingenjören Bengt Wilhelm Carlberg. Tukthus och spinnhus var anstalter med tvångsarbete. Oftast var det män och kvinnor som begått lindrigare brott som tiggeri, ”lösdriveri” eller ”osedlighet” som hamnade här – att sakna sysselsättning var ett brott i dåtidens Sverige. Genom arbetet skulle de intagna tuktas eller ”omvändas” till nyttiga samhällsmedlemmar samtidigt som industrin fick gratis arbetskraft. Dessa anstalter var ofta lönande verksamheter för staten.

1867 ändrades anstalten till ett straffängelse för kvinnliga fångar som dömts till längre straff. Fängelset las ner i början av 1900-talet och Göteborgs Stad köpte huset av Fångvårdsstyrelsen 1908. Fram till 1969 fungerade det som hem för ogifta unga mödrar med spädbarn och namnet Gullbergsbrohemmet härrör från denna tid. Det kommer från den bro som förr gick över Gullbergsån. Idag används huset som vårdanläggning och för kursverksamhet.

Originaldetaljer har bevarats

Huvudbyggnaden uppfördes i två våningar i sten med putsade fasader och valmat sadeltak. Kök, magasin och tjänstebostäder fanns i bottenvåningen. På övervåningen fanns kombinerade arbetssalar och sovrum samt en matsal som också fungerade som predikolokal. Bredvid huvudbyggnaden byggdes ett mindre gårdshus. Båda husen är till- och ombyggda, men det finns kvar ursprungliga detaljer, som exempelvis stengolv och delar av källarvalv.

Gullbergsbrohemmet ingår i Higabs bestånd sedan 1991 och är byggnadsminne sedan 2010.