Hoppa till innehållet

Annedalspojkars Hus

Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning:
Annedal 7:3
Byggnadsår:
1876
Adress:
Brunnsgatan 14,
413 12 GÖTEBORG
Ursprunglig användning:
Bostad
Nuvarande användning:
Föreningsverksamhet

Utsidan av Annedalspojkars Hus.

Om Annedalspojkars Hus

Annedalspojkars Hus är ett fritt liggande parhus från 1876 och ingick från början i ett bostadskvarter med liknande byggnader. Det representerar den tidens byggteknik, stil och estetiska ideal, typiska för arbetarbostäder. Huset uppfördes av Göteborgs Arbetarebostads AB som tillsammans med bland andra Arbetarnas Byggnadsförening, Robert Dicksons Stiftelse och Göteborgs Sparbanks Byggnadsfond stod bakom större delen av dåtidens bebyggelse i Annedal.

Från början köpte Göteborgs Stad in området för att anlägga en ny förstad för arbetare. En stadsplan upprättades 1872 och stadsdelen byggdes ut under åren 1874-1890. Många nya bostadssociala idéer prövades och varierande hustyper användes.

Det mest kända var Göteborgs första landshövdingehus vid Albogatan 13 och 15 i kvarteret Ananasen. På 1970-talet revs det mesta av stadsdelen och ersattes med större bostadshus. Kvar finns Annedalspojkars hus, de röda tegelhusen längs Carl Grimbergsgatan, före detta Epidemisjukhuset, Barnbördshuset, Annedalsskolan och Annedalsseminariet.

Annedalspojkars Hus är i två våningar och har sadeltak och fasader av rött tegel med gula tegeldetaljer. Vid uppförandet rymde huset fyra lägenheter om två rum och kök samt två så kallade spisrum på vinden.

Omvandlas till museum

Sedan 1973 disponeras huset av föreningen Annedalspojkar och flickor som har sin föreningsverksamhet i den ena delen. I den andra delen finns Annedalsmuseet som sköts av föreningen. Den innehåller unika interiörer med värdefull originalinredning. Här visas en komplett bostad med rum och kök och en liten vindslägenhet.

Utanför huset finns skulpturen ”Kommer du ihåg” som är gjord av föreningsmedlemmen Douglas Thegerström. Den invigdes 1986 och visar de hantverkare som byggde gamla Annedal och gav namn åt gatorna Albo-, Snickeri- och Muraregatan.

Byggnaden omfattas av Göteborgs Stads bevarandeprogram från 1975 och 1987.

Annedalspojkars Hus ägs och förvaltas av Higab sedan 1990.

Felanmälan
Higabs växel:
031-368 53 00

Higab-medarbetaren Simon Karlsson
Tekniska frågor
Simon Karlsson
Higab-medarbetaren Thomas Rasmussen
Avtalsfrågor
Thomas Rasmussen
Se alla fastigheter