Husen som gör Göteborg till Göteborg

Higab är en del av Göteborgs Stad. Vi äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för verksamheter både inom offentlig och privat sektor. I våra hus finns saluhallar, museer, kontor, småindustrier och arenor.

Läs mer om Higab

Månadens hus

 • Ostindiska Huset

  Det tog 15 år att färdigställa byggnaden och när den stod klar 1862 var det den största och mest påkostade i Göteborg. Huvudbyggnaden är uppförd i holländskt klinkertegel och exteriören präglas av 1700-talets gula tegelfasader.

  Läs mer!
 • Stadsteatern

  Huset byggdes 1934 och har en unik blandning av art deco, 20-talsklassicism och modernism. Interiören är formad enligt ett geometriskt tema. Räta vinklar, bågar och cirklar kommer igen i många av byggnadens offentliga rum.

  Läs mer!
 • Kretsloppsparken Alelyckan

  När Kretsloppsparken invigdes för tio år sedan blev den en världsunik företeelse. Här finns en särskild sorteringshall där besökarna får hjälp att sortera ut det som går att återanvända innan lasset går vidare till återvinning.

  Läs mer!