Husen som gör Göteborg till Göteborg

Higab är en del av Göteborgs Stad. Vi äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för verksamheter både inom offentlig och privat sektor. I våra hus finns saluhallar, museer, kontor, småindustrier och arenor.

Läs mer om Higab

Månadens hus

 • Skändla Gård

  Mitt på Hisingen ligger en by med anor långt bakåt i tiden. Den lilla byn har klarat sig genom brand och två skiften. Här finns också Skändla Gård, ett av de bäst bevarade exemplen på hur en gård kunde se ut i 1800-talets Göteborg.

  Läs mer
 • Kajskjul 205

  1924 byggdes Kajskjul 205 och 207 vid Lilla Bommen. De är utformade i 1920-talets klassicistiska stil och tillhör några av de få bevarade äldre hamnbyggnaderna i Göteborg.

  Läs mer
 • Johannebergs Landeri

  Det var i slutet av 1700-talet som Johannebergs Landeri fick sin nuvarande karaktär. Fram till 1900-talet bestod tomten även en omfattande trädgårdsodling som var fördelad i en övre och nedre terrass samt en allé med knuthamlade lindar.

  Läs mer