Husen som gör Göteborg till Göteborg

Higab äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för verksamheter både inom offentlig och privat sektor. I våra hus finns saluhallar, museer, kontor, småindustrier och arenor.

Läs mer om Higab

Månadens hus

 • Stora Katrinelund

  Stora Katrinelund har anor från 1600-talet och är ett av de bäst bevarade landerierna i Sverige. Numera används gården för gymnasieverksamhet.

  Läs mer
 • Lagerhuset

  Lagerhuset stod färdigt 1921 som det första frilagret i landet. På den tiden var området runt omkring tätt bebyggt med låga lagerbyggnader, små verkstäder och järnvägsspår på kajen där man lossade varor.

  Läs mer
 • Sjöfartsmuseet

  I slutet av 1910-talet valde skeppsredare Dan Broström att donera en miljon kronor för att bygga ett permanent sjöfartsmuseum i Göteborg. 1933 invigdes Sjöfartsmuseet i Gamla Varvsparken av kung Gustav V.

  Läs mer