Husen som gör Göteborg till Göteborg

Higab är ett bolag i Göteborgs Stad. Vi äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för verksamheter både inom offentlig och privat sektor. I våra hus finns saluhallar, museer, kontor, småindustrier och arenor.

Läs mer om Higab

Månadens hus

 • Kronhusbodarna

  Vid den stora stadsbranden 1746 klarade sig Kronhuset men alla trähusen på Kronhusgården försvann. De ersattes med de stenbyggnader som i dag går under namnet Kronhusbodarna. De rymmer sedan 1970-talet butiker, verkstäder och café.

  Läs mer
 • Vattentornet

  På 1890-talet beslutades det att Göteborg skulle få ett nytt vattenförsörjningssystem. Som ett led i detta uppfördes Vattentornet i Slottsskogen där själva tornet byggdes för att göteborgarna skulle kunna klättra upp och titta på den vackra utsikten.

  Läs mer
 • Pedagogen - Nefertiti

  Sedan 1860-talet har byggnaden fungerat som skola, från elementärläroverk till folkskola och slutligen universitet. Jazzklubben Nefertiti flyttade in i källarlokalen 1978 och finns kvar här än idag.

  Läs mer

Instagram