Higab

Higab är ett fastighetsbolag inom Göteborgs Stad. Många av Göteborgs mest kända och betydelsefulla kulturbyggnader ägs och förvaltas av Higab och vi har dessutom lokaler för utbildning, idrott, hantverk och industri.

Vår affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter för Göteborgs Stad och i samverkan med kunder skapa verksamhetsanpassade lokaler. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om drygt 650 000 m². Detta gör Higab till en av de större aktörerna på fastighetsmarknaden i Göteborg.

  • Lediga lokaler
  • Felanmälan


Sök bland våra fastigheter

Ange önskat sökord och klicka på "sök". Du kan söka på fastighetens namn, adress eller fastighetsbeteckning. Du kan begränsa din sökning genom att välja bolag.

Nyheter

Projekt i fokus

Projektsidan för Bravida Arena

Higab har fått i uppdrag av Göteborgs Stad att bygga en ny fotbollsarena på Hisingen. Projektet beräknas att slutföras under sommaren 2015.


Följ bygget på vår särskilda projektsida »

skapa