Husen som gör Göteborg till Göteborg

Higab är ett bolag i Göteborgs Stad. Vi äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för verksamheter både inom offentlig och privat sektor. I våra hus finns saluhallar, museer, kontor, småindustrier och arenor.

Läs mer om Higab

Månadens hus

 • Kviberg - Götamässen

  Mässbyggnaden uppfördes 1912 vid Kvibergs kasernområde. Här fanns ursprungligen matsal, cafélokal och samlingsrum för soldaterna på Göta artilleriregemente. Numera är det föreningsverksamhet i huset.

  Läs mer
 • Gamla Lundbybadet

  För drygt 100 år sedan byggdes Renströmska badanstalten i Lundby. Det var det fjärde badet som byggdes med medel ur Renströmska fonden. Tidigare hade man byggt badhus i Haga, Majorna och Olskroken.

  Läs mer
 • Norra Hamngatan 8-10

  Norra Hamngatan 10, även känt som Radheska huset, är en av stadens äldsta byggnader. Namnet härstammar från källarmästare Bryngel Radhe som 1669 byggde ett stenhus i två våningar på platsen och öppnade krogen Kronan.

  Läs mer

Instagram

 • Rakt under Pedagogen ligger Carolus Dux, en av Göteborgs ...
 • En tillbakablick på Gamla Lundbybadet vid Herkulesgatan som öppnade fö ...