Husen som gör Göteborg till Göteborg

Higab är en del av Göteborgs Stad. Vi äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för verksamheter både inom offentlig och privat sektor. I våra hus finns saluhallar, museer, kontor, småindustrier och arenor.

Läs mer om Higab

Månadens hus

 • Mariagården

  Från 1726 till 1892 användes byggnaden som fattighus. Det är ett av få bevarade exempel på den typ av stora hus som var vanliga innanför vallgraven på 1700-talet.

  Läs mer!
 • Musikens Hus

  När den nyklassicistiska byggnaden stod klar 1888 var det en av landets förnämsta och mest moderna flickskolor. Numera går den under namnet Musikens Hus och är en viktig mötesplats för Göteborgs musik- och kulturliv.

  Läs mer!
 • Göta Källare

  1812 invigdes Göta Källare, landets första hus byggt för hotellverksamhet. Det uppfördes i tre våningar med en altan på taket och innehöll 56 rum, restaurang och biljardhall.

  Läs mer!