Husen som gör Göteborg till Göteborg

Higab äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för verksamheter både inom offentlig och privat sektor. I våra hus finns saluhallar, museer, kontor, småindustrier och arenor.

Läs mer om Higab

Månadens hus

 • Hagabadet

  När Hagabadet öppnade 1876 hette det Renströmska Bad- och tvättinrättningen. Husets gula tegelfasad, rundbågade fönster och entrédörrar samt stora delar av interiören är bevarade än idag.

  Läs mer
 • Billdals Gård

  1862 köpte James R Dickson Billdals Västergård och Östergård. Senare under samma årtionde revs en äldre mangårdsbyggnad på ägorna och ersattes med vad man i dag känner igen som Billdals Gård.

  Läs mer
 • Biotech Center

  Biotech Center på Medicinareberget invigdes 2004 och består av fyra huskroppar med en inglasad gård som klättrar upp för berget och ett tvärskepp i glas i samtliga nio våningar.

  Läs mer