Higab

Husen som gör Göteborg till Göteborg

Higab är ett bolag i Göteborgs Stad. Vi äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för verksamheter både inom offentlig och privat sektor. I våra hus finns saluhallar, museer, kontor, småindustrier och arenor.

Läs mer om Higab

Månadens hus

 • Kviberg - Övre Kaserngård

  Kvibergs Kaserner var vid invigningen 1895 det största i sitt slag i Sverige. Byggnaderna på området utformades i tidstypisk stil som var inspirerad av gotiken och medeltida borgararkitektur.

  Läs mer
 • Daghem Apotekaregatan

  Det nationalromantiska huset på Apotekaregatan var ett av de första som byggdes i trädgårdsstaden Änggården. Gatunamnet är inspirerat av apotekaren Arvid Grén, som lade grunden till det som skulle bli Botaniska trädgården.

  Läs mer
 • Seminarieparken

  Parken anlades på 1860-talet av trädgårdsmästare C P Lange och fungerade ursprungligen som skolträdgård. Den tidsperiod som bäst kan identifieras med hur det ser ut i dag är gångstrukturen från 1912 och 1920-talets trädplanteringar.

  Läs mer

Instagram

 • Slakthuset anno 1910. På den tiden fanns det slakthallar, marknadshallar, bostä ...
 • Vill du göra en tidsresa genom fyra olika tidsepoker? ...