Husen som gör Göteborg till Göteborg

Higab äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för verksamheter både inom offentlig och privat sektor. I våra hus finns saluhallar, museer, kontor, småindustrier och arenor.

Läs mer om Higab

Månadens hus

 • Gullbergsbrohemmet

  Bakom det rara namnet finns en mörkare historia. Huset byggdes 1741 som tukt- och spinnhus, en anstalt för hårt tvångsarbete.

  Läs mer
 • Stora Saluhallen

  Den dåliga hygienen i handeln på Kungstorget ledde 1887 till beslutet att Göteborg skulle få en saluhall. Hans Hedlunds vackra byggnad har sedan dess försett göteborgarna med god mat och fina råvaror.

  Läs mer
 • Barken Viking

  110-åriga Barken Viking hade bland annat seglat till Australien och Sydafrika innan hon fick sin nuvarande placering vid Lilla Bommen.

  Läs mer