Husen som gör Göteborg till Göteborg

Higab är ett bolag i Göteborgs Stad. Vi äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för verksamheter både inom offentlig och privat sektor. I våra hus finns saluhallar, museer, kontor, småindustrier och arenor.

Läs mer om Higab

Månadens hus

 • Kvarteret Högvakten

  Namnet på kvarteret vid Gustaf Adolfs Torg kommer från tiden då Stadshuset och dess föregångare inhyste stadens militära vaktstyrka. Alla byggnaderna utom Strömska Huset är i dag byggnadsminnesförklarade.

  Läs mer
 • Landala Pumphus

  Byggnaden fungerade tidigare som en pumpstation för Landala Högreservoar. Maskinerna stod på bottenvåningen och på övre plan fanns lägenhet för den som skötte maskineriet. Landala Pumphus var i bruk fram till 1940-talet och efter det har det före detta maskinrummet bland annat använts som konstnärsateljé.

  Läs mer
 • Daghem Folke Bernadottes Gata

  Under 1870-talet började stadsdelen Annedal att bebyggas och i takt med den ökade inflyttningen uppfördes 1881 en småbarnsskola i området. Huset ritades av Adrian Crispin Peterson och utformades i en kyrkliknande nyromansk stil.

  Läs mer

Instagram

 • Det gamla Soldattorpet vid Skansen Kronan byggdes redan år 1700. Men ...
 • Så här blev resultatet efter upprustningen av fasaden på 1910 ...