Månadens hus

 • Mariagården

  Från 1726 till 1892 användes byggnaden som fattighus. Det är ett av få bevarade exempel på den typ av stora hus som var vanliga innanför vallgraven på 1700-talet.

  Läs mer!
 • Barken Viking

  114-åriga Barken Viking hade bland annat seglat till Australien och Sydafrika innan hon fick sin nuvarande placering vid Lilla Bommen.

  Läs mer
 • Idrottshögskolan

  Invigdes 2011 av prins Daniel. Idrottshögskolan, som är en del av Göteborgs universitet, är ett nationellt centrum för tillämpad utbildning och forskning som rör idrott, hälsa och kost.

  Läs mer