Event Publicerad:

Nya konstgestaltningar på Samhällsvetenskapliga biblioteket

På FN-dagen 24 oktober invigs två nya konstverk som uppmärksammar journalisten och människorättsaktivisten Ingrid Segerstedt Wibergs gärning.
Exteriörbild på stor tegelbyggnad
Samhällsvetenskapliga biblioteket, tidigare Kurs- och Tidningsbiblioteket.

Ingrid Segerstedt Wiberg (1911-2010) gjorde sig känd för sitt arbete för mänskliga rättigheter och engagemanget för flyktingars situation.  Detta uppmärksammas nu i två konstgestaltningar i och vid Samhällsvetenskapliga biblioteket. Inne i stora läsesalen finns sedan 1901 Carl Wilhelmsons målning Allegori över bildningen. Den har varit utgångspunkten för fotokonstnären Axel Karlsson Rixons verk I riktning mot ett annat Sverige: Tiden innan framtiden. Verket kommer att hänga på motsatt kortsida i salen och är ett porträtt av ett antal unga asylsökande, eller före detta asylsökande, med Göteborgs hamninlopp som bakgrund. Det ska enligt konstnären ses som ett modernt tillägg/respons till Wilhelmsons nationalromantiska målning. Förutom det stora fotografiet kommer gestaltningen bestå av ett antal bilder som är resultatet av en fotografisk workshop. Dessa kommer att ramas in och hängas upp på olika platser i biblioteket.

Interiör i sal med pelare, böcker och människor som läser
Läsesalen med Carl Wilhelmsons målning på främre kortsidan.

Utanför biblioteket, vid kortsidan mot Sprängkullsgatan, invigs samma dag en bronsskulptur av Ingrid Segerstedt Wiberg med en fredsduva i handen skapad av Johan Malmström. På sockeln finns en ingraverad text, som citerar artikel 1 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna: ”Alla människor är födda fria och lika i rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”

Jan Eliasson, f d utrikesminister och vice generalsekreterare för FN, numera ordförande i Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, inviger båda konstverken som bekostats av Charles Felix Lindbergs donationsfond och tillkommit på initiativ av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.

Charles Felix Lindbergs donationsfond

Köpmannen Charles Felix Lindberg (1840-1909), som under en period ägde Billdals Gård, hade en dröm om ett grönare och vackrare Göteborg. Vid sin död testamenterade han hela sin förmögenhet i form av en donationsfond till Göteborgs Stad, vilket då motsvarade 12 procent av hela Göteborgs årsbudget. Enligt testamentet ska fondens avkastning användas till ”stadens prydande och förskönande”, genom till exempel skulpturer, parkanläggningar och planteringar. Göteborg Konst processleder arbetet när ett nytt konstverk ska bekostas genom fonden.

Mer information om KTB (Samhällsvetenskapliga biblioteket)

Fler nyheter