Hyresgäster Organisation Publicerad:

Ny stödperiod - Higab fortsätter ge hyresrabatt

Nu är det klart att regeringen inför ytterligare perioder av statligt hyresstöd. Det innebär att Higab fortsätter att erbjuda rabatter till sina kunder.

– Vi vet att många av våra hyresgäster fortfarande har det tufft. Nu ska vi se till att de som behöver stödet mest också får den fulla hjälp vi kan erbjuda, säger Pontus Isaksson, fastighetschef på Higab.

Regeringens hyresstöd riktar sig till lokalhyresgäster som är särskilt drabbade i sviterna av covid-19 och innebär att staten står för lika stor ekonomisk del som hyresvärden väljer att rabattera. Higab har hittills erbjudit full rabatt, vilket bolaget fortsätter att göra till dem som drabbats hårdast.

Stödtrappa

I samband med den nya stödperioden april-september (fördelat på två kvartal) inför Higab en stödtrappa, vilken innebär att de som har ett omsättningstapp från 40 procent får fortsatt helt hyresfritt. Med lägre omsättningstapp utgår en lägre hyresrabatt.

– Våra rabatter är viktiga för våra kunder. Vi tror på ett generöst stöd för att procentuellt matcha nivåerna på omsättningstappet. Att ta bort möjligheten till hyresfritt eller exempelvis halvera hyresstödet generellt är inte aktuellt för oss i dagsläget. Många företag klarar sig bättre och börjar komma på fötter igen med lättade restriktioner, men vi ser många som fortfarande har det riktigt tufft, säger Pontus Isaksson.

Så fungerar stödtrappan

För Higab, som är ett kommunalt bolag, är det viktigt att använda resurserna på rätt sätt. Därför införs stödtrappan, som ska ge hyresgästerna rättvisa rabatter utifrån hur omsättningen minskat i jämförelse med ett normalår (2019). Med större tapp, större rabatter. Med mindre tapp, mindre rabatter. Och har en verksamhet fungerat väl under coronaperioden, utan förhållandevis påverkan från exempelvis restriktioner och pandemilagstiftning, utgår inget hyresstöd.

  • Från 40% omsättningstapp ger 100% hyresstöd
  • 30-39% omsättningstapp ger 50% hyresstöd
  • 10-29% omsättningstapp 25% hyresstöd
  • 0-9% omsättningstapp 0% hyresstöd

Higab arbetar med en tät kunddialog för att få in ansökningshandlingar och få avtal på plats med berörda hyresgäster. Sista dag för Higabs hyresgäster att ansöka om hyresstöd är den 25 juli. För att få hyresstöd måste Länsstyrelsen därefter godkänna handlingarna.

Mer information om hyresstödet

Ansök om hyresstöd här

Fler nyheter