Visa urval

Ansökningsformulär

För att ansöka om hyresrabatt alternativt anstånd behöver vi få in följande från er som hyresgäst:

  • Bokslut för 2019 eller självdeklaration för enskild firma
  • Underlag som styrker omsättningen för perioderna jan-april 2019 och jan-april 2020, exempelvis utdrag från resultaträkning
  • Övrig dokumentation som styrker hur företaget påverkats av coronakrisen.
  • Vilka åtgärder företaget själva gör för att förbättra situationen – handlingsplaner, personalneddragning, tillskjutande av eget kapital etc.