Ansökan om hyresstöd

Regeringen har infört ytterligare perioder av statligt hyresstöd. Det innebär att Higab fortsätter att erbjuda rabatter till sina kunder. Det handlar det om perioderna april-juni 2021 och juli-september 2021.

Ansökningstiden har gått ut. Har du frågor? Kontakta Higab på 031-368 53 00 eller info@higab.se

Sista dag att skicka sin ansökan till Higab var den 25 juli. Efter detta går Higab igenom ansökningshandlingen och gör en ekonomisk analys. Senast den 31 augusti ska ett avtal om hyresrabatt ingåtts mellan hyresvärd och hyresgäst. Därefter går handlingarna till Länsstyrelsen som ska godkänna ärendet för att hyresstödet ska beviljas.

Hur är hyresstödet utformat? 
Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 och de ekonomiska konsekvenserna som drabbat många företag har regeringen tagit beslut om ett statligt stöd för lokalhyresgäster. Det är samma typ av hyresstöd som gått att söka tidigare. Den här gången handlar det om perioderna april-juni 2021 och juli-september 2021.

Stödtrappa
Regeringens hyresstöd riktar sig till lokalhyresgäster som är särskilt drabbade i sviterna av covid-19, varpå Higab i samband med den nya stödperioden inför en trappa som ska ge hyresgästerna såväl generösa som rättvisa rabatter utifrån hur omsättningen minskat i jämförelse med ett normalår (2019). Det innebär att de som har ett omsättningstapp från 40 procent får helt hyresfritt. Med lägre omsättningstapp utgår ett lägre hyresstöd.

Graf som förklarar hur mycket hyresstöd Higab ger.

  • Från 40% omsättningstapp ger 100% hyresstöd
  • 30-39% omsättningstapp ger 50% hyresstöd
  • 10-29% omsättningstapp 25% hyresstöd
  • 0-9% omsättningstapp 0% hyresstöd
  • Avflyttande hyresgäster har inte rätt till hyresstöd

Vem kunde ansöka?
Stödet riktar sig till företag i särskilt utsatta branscher som detaljhandeln, hotell- och restaurangbranschen och vissa andra konsumentnära branscher samt tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden. Även verksamheter som föreningar och stiftelser hade möjlighet att ansöka om stöd.

Vilka som omfattas av stödet baseras på SNI-koder (SNI=Svensk Näringsgrensindelning, dvs den kod som angetts vid registrering av företaget hos Skatteverket). Observera att verksamheter som inte har ”rätt” SNI-kod ändå kan omfattas om man är verksam i en av de branscher som stödet gäller. Den fullständiga listan på branscher finns på regeringen.se.

Vad krävs för att få hyresstöd? 

  • För stöd kvartal 2 2021 ska det finns ett befintligt hyresförhållande senast den 31 mars 2021.
  • För stöd tredje kvartalet gäller i stället att hyresförhållandet ska finnas senast den 30 juni 2021.
  • Stödet beviljas under förutsättning att det finns ett avtal mellan hyresvärd och hyresgäst om en rabatt på hyran.
  • Avtal ska tecknas mellan hyresvärd och hyresgäst om reduktionen senast den 31 augusti 2021.
  • Länsstyrelsen ska godkänna ärendet. 

Om verksamheten inte uppfyller kraven för statligt stöd
Om er verksamhet inte verkar inom de branscher som omfattas finns andra stödåtgärder som kan vara aktuella. Se mer information om andra stöd  higab.se/for-kunder/stod-till-hyresgaster-covid-19/ eller kontakta din fastighetsförvaltare.