Sjöfartsmuseet

Mellan 2020-2022 genomfördes en om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet. Museet har bland annat fått ett nytt större akvarium under mark, ny entré, större grönytor och bättre tillgänglighet.

Om projektet

Till grund för beslutet om en om- och tillbyggnad låg en förstudie som genomförts av Higab. Syftet var att öka tillgängligheten, skapa utrymme för bättre publikflöden och förbättra arbetsmiljön för personalen.

Om- och tillbyggnaden innebär att entrén mot Karl Johansgatan öppnats upp, att nya trappor byggts och nya hissar installerats, samt att ett toppmodernt akvarium på cirka 1 100 kvadratmeter byggts under marknivå framför museet. Grönområdet i Gamla Varvsparken har rustats upp och utvidgats.

Om- och tillbyggnaden startade i januari 2020 och avslutades i februari 2022. Utförandeentreprenör i projektet var Flodén Byggnads AB.

Den 1 mars 2022 återlämnades Sjöfartsmuseet Akvariet till museipersonalen efter godkänd slutbesiktning och den 10 december samma år återinvigdes museet för allmänheten. Samtidigt invigdes en ny konstgestalning i parken, verket ONE skapat av konstnärsduon Ohlsson/Dit-Cilin.

Arkeologiska fynd av lämningar från Gamla Varvet

I mitten av november 2019 inleddes en månadslång arkeologisk undersökning i parken utanför Sjöfartsmuseet Akvariet. Inför den planerade om- och tillbyggnaden av museet genomförde arkeologer från Göteborgs stadsmuseum tidigare under hösten en förundersökning av marken. Där påträffades bland annat stenläggningar och en husgrund med vad arkeologerna misstänker är en källare. Sjöfartsmuseet ligger på samma tomt där Gamla Varvet tidigare låg, men med hjälp av de arkeologiska undersökningarna kan vi få en mer exakt bild.

De fynd som gjorts är bland annat en stenlagd väg och lämningar av ett stall och en köksbyggnad, troligen från Gamla Varvets dagar. Vägen användes av arbetare och för transporter till och från varvsbyggnaden och tros vara från 1700-talet, eventuellt ännu längre tillbaka.  Varvet togs i bruk på 1660-talet men lades ner 1825.

Syftet med slutundersökningen var att dokumentera och ta bort alla lämningar inom det aktuella området innan byggentreprenören kunde inleda sina arbeten. Den stenlagda 1700-talsvägen uppmärksammas dock i den upprustade parken. En del av kullerstenarna från den gamla vägen har fått markera en bit väg, ungefär i samma läge där den gamla gick.

När om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet var klar iordningställdes parken vilket även innebar återplantering av träd.  I december 2019 flyttades även fyra av de fem statyerna i Gamla Varvsparken till Sankt Sigfridsgatan 85 där de har stått under en stor del av byggtiden. De har nu flyttats tillbaka.

Läs mer om Sjöfartsmuseet.