Hoppa till innehållet

Världens bästa park när det regnar

Sommaren 2023 avslutade Higab upprustningen av Seminarieparken i Annedal. Tillsammans med vår samarbetspartner Rain Gothenburg har vi haft målsättningen att göra Seminarieparken till Världens bästa park när det regnar.

Trädgårdsgång med bågar med växtlighet och droppformade lyktor

Om projektet

Med start 2022 och fram till sommaren 2023 har Higab rustat upp Seminarieparken, en skolträdgård från 1860-talet, med målsättningen att kombinera historia, tradition och nytänkande. Parken ska vara en plats för både vila och upplevelser, oavsett om du besöker den på egen hand eller tillsammans med andra.

Det här har vi gjort:

  • Förstärkt och utvecklat parkens olika delar och karaktärer.
  • Planterat växter som kan komplettera och skapa en varierad växtlighet året runt.
  • Skapat förutsättningar för lärande om natur och växtlighet.
  • Använt det naturliga vattnet i parken på olika sätt, till exempel skapat en regnpaviljong där man kan vara torr och samtidigt uppleva regn på ett lustfyllt sätt.
  • Ny utrustning anpassad för parkmiljön, som tidsenliga bänkar, papperskorgar och cykelställ.
  • Ökad tillgänglighet.
  • Ny belysning på olika sätt med syftet att skapa både trygghet och upplevelser.
  • Specialtillverkade smidesbågar över entréerna.

Projektet är ett av tre Higab-projekt som ingått i Göteborgs 400-årsjubileum. Jubileumssatsningen innebar att Higab tillsammans med sina samarbetspartners lagt lite extra fokus på att skapa attraktiva, tillgängliga och levande mötesplatser och besöksmål i Göteborg. I Seminarieparken samarbetade vi med Rain Gothenburg med målsättningen att  skapa Världens bästa park när det regnar.

Mer information om Rain Gothenburg

Dela din bild av Seminarieparken!

Seminarieparken är en lite okänd plats i Göteborg och det vill vi ändra på. Upprustningen har varit en del men vi är också nyfikna på DIN bild av parken. Fota gärna och dela dina bilder på sociala medier med taggen #seminarieparken365

Projekt Seminarieparken

Kontakt:
Arash Afkari
Projektledare Higab
Tel 031-368 53 97
arash.afkari@higab.se
Seminarieparken anlades av trädgårdsmästare C P Lange på 1860-talet för att fungera som skolträdgård till det angränsande folkskollärarseminariet. Parken har förändrats ett flertal gånger under åren, bland annat blev hela trädgården omlagd 1912 för att möjliggöra växelbruk och odling av växter för biologiundervisning. Det fanns då även en plantskola och en prydnadsträdgård i miniatyr. I huvudsak fanns endast svenska växter i parken som också innehöll en fruktträdgård med ett stort utbud. Där fanns bland annat mullbärsträd och äkta kastanj samt äpple, päron och plommon.

1922 tog trädgårdsmästare Oliver Hallberg över och då ändrade trädgården karaktär och syfte från att varit strikt inriktad på undervisning till att fungera som ett rekreationsområde. Stora delar av parken försvann i samband med spårvagnsomläggningen 1956.

Den tidsperiod i trädgårdens historia som bäst kan identifieras med hur det ser ut i dag är gångstrukturen från 1912 och 1920-talets trädplanteringar och anläggningar i parken. I Seminarieparken finns även tre byggnader: Vaktmästarbostaden, Rektorsvillan och en förrådsbyggnad.

Projektet påbörjades under 2021 och beräknas vara klart våren 2023. 
Grönska runt ett gult stenhus med rött tak.
Svartvit bild från 1935 på Seminarieparken med grönska och ett större och ett mindre hus.
Blommande körsbärsträd framför ett stort gult stenhus med rött tak.
Grönska runt ett gult stenhus med rött tak. Svartvit bild från 1935 på Seminarieparken med grönska och ett större och ett mindre hus. Blommande körsbärsträd framför ett stort gult stenhus med rött tak.
Se alla projekt