Göteborgs konstmuseum

En omfattande om- och tillbyggnad planeras för Göteborgs konstmuseum. Museet kommer att bli nästan dubbelt så stort och byggas ut på baksidan. En arkitekttävling pågår och resultatet kommer att presenteras under hösten 2023.

Om arkitekttävlingen

2022 utlyste fastighetsägaren en arkitekttävling för den planerade tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum. Efter en prekvalificering har ett antal arkitektteam bjudits in att delta i tävlingen och under hösten 2023 blir det offentligt vilket team som vunnit tävlingen.

Tävlingen genomförs i två steg efter den så kallade prekvalificeringen, där alla intresserade arkitektteam kunnat anmäla sitt intresse. Utifrån kompetens och tidigare erfarenheter har ett antal av teamen bjudits in för att lämna in idéskisser för gestaltningen. Juryn väljer sedan ut vilka team som går vidare till steg 2 där skisserna utvecklas till förslag som kommer ställas ut. Sekretess råder under hela tävlingsprocessen.

I juryn sitter representanter för kulturförvaltningen, Higab, stadsbyggnadsförvaltningen och Sveriges Arkitekter.

Om projektet

2021 beslutade kommunfullmäktige att anslå medel till en om- och tillbyggnad av museet för att säkerställa att det kommer kunna fortsätta hålla hög klass och fungera som konstmuseum även i framtiden.

Projektet innebär att Higab kommer göra omfattande åtgärder i den befintliga byggnaden i kombination med en tillbyggnad av ungefär samma storlek som dagens museibyggnad. Det innebär att museet får mer ändamålsenliga lokaler med bättre inomhusklimat, säkerhet och konsthantering och därmed ökade möjligheter att låna in verk från andra museer, något som varit svårt de senaste åren. Det blir också nya publika ytor för utställningar, aktiviteter och möten. Huset blir mer tillgänglighetsanpassat för besökare och får även nya personalutrymmen.

Det som främst kommer synas utifrån är den nya tillbyggnaden som sker på museets södra sida mot Skyttegatan och Lorensbergs villastad. Tillbyggnaden kommer alltså inte att påverka utseendet på fasaden som vetter mot Götaplatsen.

Arkitekttävlingen för tillbyggnaden genomförs under 2022–2023. Göteborgs konstmuseum är byggnadsminne och hela miljön runt Götaplatsen ses som kulturhistoriskt värdefull, vilket betyder att gestaltningen har mycket att ta hänsyn till.

Byggtiden för om- och tillbyggnaden av konstmuseet beräknas till cirka 2,5 år och därtill behöver museet tid för att flytta ut och in. Om nuvarande tidplan kan hållas stänger museet 2025 och återöppnar 2030.

Mer information

1916 utlystes en tävling om gestaltningen av Götaplatsen. Tanken var att Kungsportsavenyn skulle förlängas för att avslutas med en monumental platsbildning. Detta skulle stå klart i samband med firandet av Göteborgs 300-årsjubileum och den så kallade Jubileumsutställningen. Arkitekttävlingen gjordes i två steg och ARES med göteborgsarkitekterna Arvid Bjerke, R O Swensson, Ernst Torulf och Sigfrid Ericson vann slutligen tävlingen.

Göteborgs konstmuseum byggdes mellan åren 1919-1923 efter ritningar av Sigfrid Ericson och Arvid Bjerke och ingick som utställningsbyggnad under jubileumsutställningen 1923.

Efter jubileumsutställningen 1923 öppnade Göteborgs konstmuseum först två år senare, då interiörerna färdigställts och samlingen hängts på plats. Museet blev då officiellt invigt av prins Eugen.

Göteborgs konstmuseum har verk från 1400-talet och framåt. Här finns stora samlingar av främst nordiskt sekelskiftesmåleri. Särskilt märks Pontus och Göthilda Fürstenbergs konstsamling i det så kallade Fürstenbergska galleriet.

Göteborgs konstmuseum blev byggnadsminnesförklarat 2017.

Mer historik