Särskild hyresmodell för kultur- och föreningslivet

Sedan 2022 har en ny hyresmodell börjat införas för kultur- och föreningsverksamheter i Göteborg. Den har beslutats av kommunfullmäktige och betyder att Stadens lokaler ska få en mer likvärdig hyressättning och samtidigt en likvärdig subvention.

Modellen har tre hyresnivåer mellan 364 – 936 kr/kvm och år. Vilken nivå en lokal ligger på beror på geografiskt läge och attraktivitet, men alla tre nivåer ligger lågt i jämförelse med marknadshyran för motsvarande lokaler i samma område.

Modellen innebär i praktiken att idrotts- och föreningsförvaltningen (IOFF), utöver sina egna lokaler, hyr aktuella lokaler av Higab och stadsfastighetsförvaltningen. IOFF hyr i sin tur ut lokalerna till kultur- och föreningsverksamheter till samma hyra.

Vanliga frågor

Hyresmodellen omfattar kultur- och föreningsliv som hyr lokaler av kommunala fastighetsägare. För att ha rätt till en subventionerad hyra enligt hyresmodellen krävs att hyrestagarens verksamhet uppfyller de grundläggande kraven i Göteborgs Stads riktlinjer för föreningsbidrag till civilsamhället. Dessutom ska kriterierna från en av de bidragsgivande förvaltningarna vara uppfyllda.

En subventionerad hyra innebär en hyra som är nedsatt i relation till den marknadsmässiga hyran för lokalen.

Här listas kriterierna från de bidragsgivande förvaltningarna:

Om en nuvarande hyrestagare inte uppfyller kriterierna för subventionerad hyra kommer lokalen att hyressättas enligt marknadshyra när nuvarande avtal löper ut eller ska omförhandlas.

Hyreskostnaden för lokalerna  delas in i tre nivåer utifrån sitt marknadsmässiga värde som framförallt beror på standard, skick och läge.

  • A: 936 kr/kvm/år
  • B: 604 kr/kvm/år
  • C: 364 kr/kvm/år

Hyreskostnaden är kallhyra. Driftskostnad (100 kr/kvm/år) tillkommer. Angiven hyra är 2022 års hyresnivå. Hyrorna och driftskostnaderna räknas varje år upp med två procent.

Arbetet med att klassificera lokaler pågår och görs av fastighetsägarna tillsammans med idrotts- och föreningsförvaltningen.

Om du uppfyller kriterierna för att få stöd av någon av Göteborgs Stads bidragsgivande förvaltningar, men saknar en egen lokal idag, kan du få hjälp av lokalförmedlingen på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Läs mer och kontakta lokalförmedlingen gällande frågor om lokaler och hyresmodellen: Få hjälp att hitta föreningslokal