Lokalkoncernen

Göteborgs Stads bolag ägs av koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB. Inom koncernen är bolagen indelade i sju underkoncerner eller kluster efter olika politikområden. Higab AB är moderbolag inom Lokalkoncernen med dotterbolagen Göteborgs Stads Parkering AB och Älvstranden Utveckling AB.

15-0391_illustration_arsredovisning_PRINT

Klicka för större bild

De tre bolagen i Lokalkoncernen har många gemensamma beröringspunkter men arbetar utifrån olika uppdrag. Genom samverkan blir vi en starkare resurs i Göteborgs Stad. Vi har alla en roll i de utmaningar staden står inför de kommande åren:

  • Utveckla och förverkliga vision Älvstaden,
  • Genomföra stora omfattande ombyggnads- och nybyggnadsprojekt,
  • Investera i hållbara parkeringslösningar som främjar nya resvanor och mobilitet.