Hoppa till innehållet
Trävägg, takkronor och Göteborgs-emblem i kommunfullmäktigesalen i Börshuset.

Lokalkoncernen

Göteborgs Stads bolag ägs av koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB. Inom koncernen är bolagen indelade i sju underkoncerner eller kluster efter olika politikområden. Higab AB är moderbolag inom Lokalkoncernen med dotterbolagen Göteborgs Stads Parkering AB och Älvstranden Utveckling AB.

Illustration av vilka sju områden som faller under Göteborgs Stadshus AB.

Klicka för större bild

De tre bolagen i Lokalkoncernen har många gemensamma beröringspunkter men arbetar utifrån olika uppdrag. Genom samverkan blir vi en starkare resurs i Göteborgs Stad. Vi har alla en roll i de utmaningar staden står inför de kommande åren:

  • Utveckla och förverkliga vision Älvstaden,
  • Genomföra stora omfattande ombyggnads- och nybyggnadsprojekt,
  • Investera i hållbara parkeringslösningar som främjar nya resvanor och mobilitet.