Hållbarhet Stadsutveckling Publicerad:

Västra Nordstan får ny trygghetscertifiering

Higabs utvecklingsarbete i Västra Nordstan har gett resultat. Tidigare i veckan certifierades området för andra gången av samverkansmodellen Purple Flag. - Det betyder att vårt arbete med att skapa ett tryggare område gått fortsatt framåt. Det är en bekräftelse på att samverkan med övriga aktörer och vår gemensamma ambition fungerat, säger Cina Gasparini, utvecklare av kulturmiljöer på Higab.

Tillsammans med Göteborgs Stad, fastighetsägare, centrumorganisationer, polisen, verksamheter, boende och andra aktörer har Higab sedan 2017 drivit ett förbättringsarbete för att Västra Nordstan ska kännas välkomnande och tryggt.

Purple Flag-certifieringen innebär att arbetet med att skapa en bättre och tryggare stadskärna fortsätter och tar ny fart inför 2023.

Trots sitt centrala läge och vackra, historiska bebyggelse har Västra Nordstan upplevts anonymt och ödsligt, och ibland även otryggt när det är mörkt. Som en av de större fastighetsägarna i området har Higab därför arbetat målmedvetet för att få in fler öppna verksamheter över en större del av dygnet.

Bara sedan i somras har möbeltillverkaren G.A.D. och restaurangerna Gurras och Bulot öppnat upp sina verksamheter i Higabs fastigheter på Postgatan respektive Norra Hamngatan.

– Det är viktigt att vi tillsammans med övriga aktörer fortsätter att satsa på att göra Västra Nordstan till en plats man gärna besöker och återvänder till, även på kvällstid, säger Cina Gasparini.

Om Purple Flag

Purple Flag är en arbetsmodell och ett processverktyg för att utveckla kvällsekonomin i stadskärnor. Modellen har sitt ursprung i England och över 60 städer i världen jobbar med Purple Flag, varav ett tjugotal i Sverige. I Sverige tillhandahålls arbetsmodellen av Svenska Stadskärnor.

Purple Flag-arbetet består av fem fokusområden: säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och platssamverkan.

Purple Flag i Göteborg är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Higab, Nordstan, Polisen, Business Region Göteborg, Bostadsbolaget, Balder, Wallenstam, Platzer, Vasakronan, Hufvudstaden, Alecta Fastigheter, Castellum och Innerstaden Göteborg.

Mer information om Higabs arbete i Västra Nordstan