Hoppa till innehållet

Västra Nordstan Revival

Som en del av Göteborgs 400-årsjubileum har Higab inlett ett omfattande utvecklingsarbete i stadsdelen Västra Nordstan utifrån ledorden hållbarhet, innovation och tradition. Målsättningen är en levande och trygg stadsdel där verksamheternas inriktning och utbud ska präglas av ett hållbarhetstänk och vara en kontrast och ett komplement till utbudet i Nordstans köpcentrum. Utvecklingsarbetet har rubriken Västra Nordstan Revival.

Fotomontage av folk i rörelse längs Postgatan under olika tidsperioder.

I stadsdelen Västra Nordstan äger, förvaltar och utvecklar Higab följande fastigheter: Kvarteret Högvakten, Rådhuset, Sahlgrenska Huset, Ostindiska Huset, Stora Tullhuset, Norra Hamngatan 8–10, Sankt Eriksgatan 4, Kronhuset, Kronhusbodarna och Postgatan 4, 10 och 16.

Följande är en del av Higabs utvecklingsarbete Västra Nordstan Revival.

Information om Göteborgs 400-årsjubileum

Uppdateras kontinuerligt

Kronhuset Kreativ Arena

Under 2021 kommer Kronhuset fungera som en testarena. Ambitionen är skapa ett nav för aktörer inom den kulturella och kreativa näringen (KKN) som ska samverka och ansvara för programutbudet och studioytorna i huset. Det ska finnas delade studio- och arbetsytor där aktörer ingår medlemskap. Syftet är att medlemmarna tillsammans ska skapa ett programutbud som öppnar upp huset. Föreställ dig en plats med konserter, levande musik, teater, författarsamtal, marknader, nöjes-, matupplevelser och utställningar inom konst, design, arkitektur och konsthantverk. Allt arbete ska utgå från Kronhusets unika förutsättningar med hänsyn till platsen och dess historia. Konceptet går under namnet Kronhuset Kreativ Arena.

Higab har anställt en affärsutvecklare som ska driva processen under tre år och även ingått ett samarbetsavtal med Isabel Lagos och Henrik Sputnes som har stora kunskaper om Göteborgs kultursektor och kreativ platsutveckling.

Arbetet är kopplat till Göteborgs strategiska näringslivsprogram där Higab ska ta fram alternativ till den traditionella hyresmodellen där gräsrotsinitiativ får möjlighet att utvecklas.

Folk i rörelse på gården utanför Kronhuset.

GPS400 Västra Nordstan

Med anledning av Göteborgs 400-årsjubileum har Göteborgs universitet inrättat ett centrum för samverkande visuell forskning, GPS400: Göteborgskulturer på stan 1621–2021, vars mål är att forska och visuellt presentera resultat om stadens historia. I samarbete med Higab har man startat arbetet med att kartlägga och visualisera Västra Nordstans historia. Målsättningen är att sammanställa och genom innovativ digital teknik presentera ett bild- och filmmaterial som ökar kunskapen om och tillgängligheten till Västra Nordstans historia.

Som ett resultat finns nu utställningen ”Visualisering Västra Nordstan” där du kan upptäcka historien bakom 14 unika fotografier som är tagna runt om i Västra Nordstan från 1888 till 1960. Utställningen är öppen för åtta personer åt gången i Kronhuset vid utvalda tillfällen och finns tillgänglig på kronhuset.se. Fotografierna innehåller spår som leder vidare till arkiv och reflektioner. Genom att följa spåren kan vi både få mer kunskap om det som skildras på bild och det sammanhang där bilden är tagen. Analyser av bildernas visuella grepp och teknik ger förståelse lokalt för stads- och bildbruk över tid. Utställningen är skapad av GPS400 och Riksarkivet i Göteborg i samarbete med Higab.

Se utställningen ”Visualisering Västra Nordstan”

Springpojkar sitter och står på en trottoar i början av 1900-talet.

Tyggårdsgatan. I fonden syns Kronhuset. Cirka 1910. Foto: Göteborgs stadsmuseum

Mer information om GPS400 Västra Nordstan

Cirkulära Tider

Cirkulära Tider ägnar sig åt att främja det traditionella svenska hantverkets principer om kvalitet, skönhet och hållbarhet som en väg till en mer hållbar värld. Liksom Higab finns det företag och individer i hela Sverige som drivs av ett intresse för att bevara vårt lands kulturella landmärken, oavsett om det är historiskt ikoniska byggnader i våra städer eller 200 år gamla privata hem på landsbygden. Hur framtiden för dessa byggnader ser ut beror på skickligheten och kunskapen hos traditionella kulturhantverkare som för med sig arvet från det förflutna. Det är därför viktigt att vi vet vilka de är.

Inom Cirkulära Tider arbetar vi med att visa upp Sveriges hantverkare som är trogna sina traditionella metoder och de intressanta projekt som de arbetar med. De skapar i tysthet en mer hållbar värld för oss alla genom deras passion, omsorg och uppmärksamhet på kvalitet och de förtjänar att lyftas fram.

Förutom vårt kärnfokus på byggnadsvård delar vi också exempel på hållbar spetskompetens inom trädgård och en hållbar livsstil, för enligt vår erfarenhet är törsten efter hållbar kunskap inte begränsad till våra byggnader. Det sträcker sig också till våra trädgårdar, våra kroppar och vår vardag.

Mer information om Cirkulära Tider!

Purple Flag

Sedan 2017 har Göteborgs Stad tillsammans med fastighetsägare, centrumorganisationer, polisen, verksamheter, boende och andra aktörer drivit ett förbättringsarbete för att centrala Göteborg ska kännas välkomnande och tryggt. Det har gjorts med hjälp av samverkansmodellen Purple Flag som organisationen Svenska stadskärnor står bakom. Sedan tidigare har Nordstan, Lilla Bommen och Fredstan certifierats enligt Purple Flag. I oktober 2020 stod det klart att Västra Nordstan blev det fjärde området att certifieras. Utifrån en framtagen handlingsplan kommer nu alla delaktiga aktörer se till att åtgärderna i planen genomförs. Arbetet utgår från följande punkter: säkerhet, tillgänglighet, utbud, själva platsen och en gemensam policy.

Higab är en av aktörerna som arbetar för att skapa ett tryggare och mer välkomnande Västra Nordstan.

Lila cirklar omlott.

Utställning om Stadshusets historia

I samband med grundförstärkningen och ombyggnaden av Kvarteret Högvakten (Stadshuset, Börsen, Wenngrenska Huset, Strömska Huset) genomförde Göteborgs stadsmuseum arkeologiska utgrävningar. Flera av fynden som gjordes är nu en del av utställningen Vakt, prakt och makt som berättar om Stadshuset under tre århundraden – från stads- och högvakt och fängelse till brandstation och politiskt centrum.

Utställningen invigdes under Kulturnatta den 25 oktober 2019 och här kan besökare ta del av nya arkeologiska fynd från platsen, gå en virtuell tur i den gamla stadshuskällaren som användes som häkte och fängelse, kolla in ”Spöktrappan” som upptäcktes i samband med ombyggnaden av Stadshuset och lära sig mer om Stadshusets och Göteborgs historia.

Utställningen Vakt, prakt och makt är en del av Den befästa staden och är ett samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum, stadsledningskontoret och Higab.

Öppettiderna är kl 8-17 måndag till fredag. Fri entré.

Gammal målning av Gustaf Adolfs Torg i Göteborg med texten Vakt, prakt och makt under tre århundraden i Stadshuset.

Mer information om utställningen!

Nya publika lokaler

Under 2018 och 2019 genomfördes det förstudier med syfte att utreda möjligheterna till publika verksamheter på Gustaf Adolfs Torg, Postgatan 4 och Postgatan 16. Förslaget för Kvarteret Högvakten är att skapa caféverksamhet i Stadshuset och på Gustaf Adolfs Torg. På Postgatan 4 är förslaget att skapa butikslokaler i bottenvåningen, öppna upp huset mot Kronhusparken och bygga en servering i parken. På Postgatan 16 byggs bottenvåningen om till restaurang med uteservering längs Torggatan och på innergården. Den beräknas öppna 2022.

Hörnet av tegelbyggnaden på Postgatan 16 under kvällstid.

Visualisering av framtida verksamhet på Postgatan 16. Källa: Liljewall arkitekter

21 km konst

Sedan maj 2019 samarbetar Higab med Sätt färg på Göteborg. Det innebär att Västra Nordstan kommer vara en del av 21 km konst som är huvudprojekt inom Sätt färg på Göteborg och som ska genomföras fram till 2021 då Göteborg firar 400 år. Det 21 km långa och sammanhängande konstverket kommer att sträcka sig från Blå Stället i Angered till Röda Stens konsthall i Majorna och innehålla konst som muralmålningar, vepor, banderoller, färgglada tunnlar och vimplar. Syftet är att binda samman staden samtidigt som det ger jobb och involverar ungdomar i stadsutveckling. I Västra Nordstan är tanken att utsmyckningen ska inspireras av och lyfta fram platsens historia.

Den 17 maj 2021 målades portarna i hörnet Postgatan/Torggatan. Samma dag kompletterades flaggspelen längs Postgatan med vimplar. Motiven på vimplarna utgår från Västra Nordstans historia och tolkades av göteborgare under Kulturnatta 2020.

Fönstermålningar på Postgatan 31.

Utsmyckningar i fönstren på Postgatan 31.

Mötespunkt Västra Nordstan

Higab samarbetar med Historieverket som har utveckla projektidén Mötespunkt Västra Nordstan. Genom ett utökat utbud av aktiviteter och upplevelser är syftet att öka besökarflödet till stadsdelen och på så sätt bidra till att uppnå målsättningen med utvecklingsarbetet Västra Nordstan Revival. Målet är att skapa förutsättningar för hållbara samarbeten, på lång och kort sikt mellan de aktörer som är verksamma i Västra Nordstan utifrån områdets DNA, kultur och historia.

Sedan tidigare har kulturdagarna ”En brokig historia” och ”Tegel och väv” genomförts. Under 2021 arrangerades ”Glimtar ur Göteborgs historia” som en del av Göteborgs 400-årsjubileum. Du kunde ta del av installationer och filmade dramatiseringar i de historiska kvarteren kring Kronhuset digitalt via QR-koder. Andra programpunkter skedde både under firandet 4 juni och GBG Culture Festival.

Vy över Gustaf Adolfs Torg och Västra Nordstan år 1930.

Vy över Västra Nordstan 1930. Foto: Göteborgs stadsmuseum

Kronhuset & Kronhusbodarna

Ett kvarter bort från Högvakten ligger Kronhuskvarteret som är ett unikt minne av befästningsstaden Göteborgs första århundraden. 1640 tog krigskollegiet i Stockholm beslut om att bygga ett ”tyghus”, ett lagerhus för kanoner, fordon, uniformer och annan militär utrustning i Göteborg. Det sex våningar höga tegelhuset, Kronhuset, byggdes i två etapper under åren 1642–1654. De kringliggande byggnaderna, Kronhusbodarna, är från mitten av 1700-talet eftersom den ursprungliga träbebyggelsen brann ner då stadsbränderna härjade i staden.

Kronhuset har fram till och med 2020 hyrts av Göteborg Wind Orchestra som använt Rikssalen som konsertlokal. Från och med våren 2021 kommer Kronhuset att öppnas upp för fler aktörer. Ambitionen är att det ska bli ett nav för den kreativa näringen där aktörerna i huset genom samverkan ansvarar för det publika programutbudet, som ska vara platsspecifikt och grunda sig i platsens DNA.

I de lägre byggnaderna kring gården har verksamheternas inriktning varit konsthantverk och café under de senaste 30 åren.

Ett utvecklingsarbete pågår och en tioårig utvecklingsplan fastställd med målsättningen att skapa en attraktiv, tillgänglig och levande kulturmiljö som attraherar göteborgare, besökare och det lokala näringslivet. Utvecklingsplanens vision lyder:

År 2026 är Kronhuset & Kronhusbodarna ett av stadens mest lockande kulturhistoriska besöksmål, där det erbjuds unika upplevelser och produkter av högsta kvalitet och där innovation och tradition går hand i hand.

I det pågående utvecklingsarbetet i Kronhuskvarteret ligger fokus på att hitta både hyresgäster och samverkansparter med syfte att levandegöra platsen, skapa fler verksamhetsytor, öka tillgängligheten och etablera varumärket Kronhuset & Kronhusbodarna.

Träd utanför Kronhuset och Kronhusbodarna.

Visningar av Rådhuset

Med arkitektur från tre epoker är Rådhuset en av Göteborgs kulturhistoriskt mest värdefulla byggnader. Inte minst Gunnar Asplunds tillbyggnad från 1936 som är internationellt känd för sin funktionalistiska formgivning. För att möta det stora intresset för Rådhuset tecknade Higab under 2018 ett avtal med Historieverket för att erbjuda regelbundna guidade visningar. Uppdraget genomförs på uppdrag av Higab i samverkan med stadsledningskontoret.

Fyra personer går förbi Rådhuset på Gustaf Adolfs Torg.

Mer information om visningarna av Rådhuset!

Kvarteret Högvakten

2014 fick Higab i uppdrag av kommunstyrelsen att grundförstärka och bygga om Kvarteret Högvakten vid Gustaf Adolfs Torg. Högvakten består av fyra hus: Stadshuset (1758), Börsen (1849), Wenngrenska huset (1769) och Strömska huset (1906). Husen är kulturhistoriskt värdefulla och de tre förstnämnda är byggnadsminnen. Eftersom husen var slitna, opraktiska och ej uppfyllde dagens krav på tillgänglighet gjordes en ombyggnad i samband med grundförstärkningen. Initialt i projektet genomfördes även en arkeologisk undersökning eftersom projektet är beläget inom vallgraven, där all mark är fornminnesskyddad. Det omfattande arbetet med grundförstärkning och ombyggnation påbörjades våren 2016 och slutfördes vid årsskiftet 2018/2019.

Utsidan av Kvarteret Högvakten på Gustaf Adolfs Torg.

Mer information om projekt Högvakten!

Den befästa staden

I juni 2018 undertecknade direktörer för Statens fastighetsverk och bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad en gemensam utvecklingsplan, Den befästa staden. Planen syftar till samsyn och samarbete kring utveckling av stadens kulturmiljöer med anor från 1600-talet. Tillsammans med Skansen Kronan och Carolus Rex är Västra Nordstan prioriterat med fokus på 2021.

I samarbete med stadsledningskontoret och Göteborgs stadsmuseum har vi producerat en utställning i Stadshuset som heter Vakt, prakt och makt. Den berättar om Stadshuset under tre århundraden – från stads- och högvakt och fängelse till brandstation och politiskt centrum.

Karta av Göteborgs stadsfästning från 1795.

Göteborgs stadsfästning 1795. Källa: Göteborgs stadsmuseum

Kronhusjul

Redan 1965 gick den första traditionella julmarknaden av stapeln i Kronhuset. Sedan dess har det varit ett populärt besöksmål och fortsätter vara än i dag. Men det som började som en julmarknad har med tiden vuxit till något större. Evenemanget Kronhusjul är en del av Julstaden och arrangeras årligen och pågår från första adventshelgen fram till jul. I Göteborgs historiska hjärta kan du handla julklappar av högsta kvalitet av hantverkarna i Kronhusbodarna samt njuta av god mat och dryck i mysiga Café Kronhuset. Kronhusgården juldekoreras och Kronhuset Kreativ Arena erbjuder besökaren flera olika föreställningar och aktiviteter. 2021 bjöd Göteborg & Co in alla till Kronhusparken för gratis skridskoåkning under Kronhusjul. Kronhusjul är under utveckling och arrangeras i samverkan mellan flera olika aktörer och fastighetsägaren Higab. Målsättningen är att bli ett av Julstadens mest attraktiva evenemang.

Ljusspel på fasaden på Kronhuset under julen.

Västra Nordstan Revival

För mer information:
Cina Gasparini
Utvecklare kulturmiljöer Higab
Tel 031-368 53 92
cina.gasparini@higab.se
 
Se alla projekt