Västra Nordstan Revival

Som en del av Göteborgs 400-årsjubileum har Higab inlett ett omfattande utvecklingsarbete i stadsdelen Västra Nordstan utifrån ledorden hållbarhet, innovation och tradition. Målsättningen är en levande och trygg stadsdel där verksamheternas inriktning och utbud ska präglas av ett hållbarhetstänk och vara en kontrast och ett komplement till utbudet i Nordstans köpcentrum. Utvecklingsarbetet har rubriken Västra Nordstan Revival.

I stadsdelen Västra Nordstan äger, förvaltar och utvecklar Higab följande fastigheter: Kvarteret Högvakten, Rådhuset, Sahlgrenska Huset, Ostindiska Huset, Stora Tullhuset, Norra Hamngatan 8–10, Sankt Eriksgatan 4, Kronhuset, Kronhusbodarna och Postgatan 4, 10 och 16.

Följande är en del av Higabs utvecklingsarbete Västra Nordstan Revival.

Uppdaterat 2020-10-07

Utställning om Stadshusets historia

I samband med grundförstärkningen och ombyggnaden av Kvarteret Högvakten (Stadshuset, Börsen, Wenngrenska Huset, Strömska Huset) genomförde Göteborgs stadsmuseum arkeologiska utgrävningar. Flera av fynden som gjordes är nu en del av utställningen Vakt, prakt och makt som berättar om Stadshuset under tre århundraden – från stads- och högvakt och fängelse till brandstation och politiskt centrum.

Utställningen invigdes under Kulturnatta den 25 oktober 2019 och här kan besökare ta del av nya arkeologiska fynd från platsen, gå en virtuell tur i den gamla stadshuskällaren som användes som häkte och fängelse, kolla in ”Spöktrappan” som upptäcktes i samband med ombyggnaden av Stadshuset och lära sig mer om Stadshusets och Göteborgs historia.

Utställningen Vakt, prakt och makt är en del av Den befästa staden och är ett samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum, stadsledningskontoret och Higab.

Öppettiderna är kl 8-16.30 måndag till fredag. Fri entré.

Mer information om utställningen!

En brokig historia – kulturdagar i Västra Nordstan

Under fyra dagar i augusti 2019 kunde du uppleva och utforska Västra Nordstans spännande förflutna via stadens födelse, stadsbränderna som gjort att en stor del av vår byggnadshistoria bokstavligt talat gått upp i rök och emigranternas mödosamma väg mot drömmen om ett nytt liv i Amerika. Men även områdets lite mer okända historia som tidigt centrum för teater och underhållning.

Arrangerades 22-25 augusti 2019 av Historieverket i samarbete med Higab och Tyska kyrkan.

Vy över Västra Nordstan 1930. Foto: Göteborgs stadsmuseum

Mer information om kulturdagarna i Västra Nordstan!

Cirkulära Tider

I maj 2018 genomfördes för första gången temadagar i Kronhuset och på Kronhusgården utifrån ledorden Hållbarhet – Innovation – Tradition. Det var ett led i Higabs arbete med utveckling av kulturmiljöer, byggnadsvård och hållbarhetsarbete. Till 2019 utvecklades evenemanget och genomfördes 4–5 maj i samarbete med reCreate Design Company under namnet Cirkulära Tider. Programmet bjöd på inspirerande presentationer med allt från hur-gör-jag-tips på återbruk och traditionellt hantverk inom renovering/restaurering av byggnader till hur du odlar mitt i stan och minimering av ditt hushållsavfallsavtryck. Besökare hade möjlighet att få expertråd från utställare, ta del av workshops, lär sig mer om färgval för både inomhus- och utomhusbruk och smaka på sallader med lokala ingredienser. Dessutom fanns det food trucks och musik på gården som ramade in evenemanget.

Den 3–4 april 2020 var det meningen att nästa upplaga av Cirkulära Tider (Göteborgs hållbarhetsdagar för byggnadsvård, trädgård och livsstil) skulle ha anordnats, men det ställdes in på grund av omständigheterna kring coronaviruset. Vi hoppas kunna genomföra det vid ett senare tillfälle.

Se film om eventet i klippet nedan.

Mer information om Cirkulära Tider!

GPS400 Västra Nordstan

Med anledning av Göteborgs 400-årsjubileum har Göteborgs universitet inrättat ett centrum för samverkande visuell forskning, GPS400: Göteborgskulturer på stan 1621–2021, vars mål är att forska och visuellt presentera resultat om stadens historia. I samarbete med Higab har man nu startat arbetet med att kartlägga och visualisera Västra Nordstans historia. Målsättningen är att sammanställa och genom innovativ digital teknik presentera ett bild- och filmmaterial som ökar kunskapen om och tillgängligheten till Västra Nordstans historia.

Postgatan (då Sillgatan) 1888. Foto: Göteborgs stadsmuseum

Mer information om GPS400 Västra Nordstan!

Visningar av Rådhuset

Med arkitektur från tre epoker är Rådhuset en av Göteborgs kulturhistoriskt mest värdefulla byggnader. Inte minst Gunnar Asplunds tillbyggnad från 1936 som är internationellt känd för sin funktionalistiska formgivning. För att möta det stora intresset för Rådhuset tecknade Higab under 2018 ett avtal med Historieverket för att erbjuda regelbundna guidade visningar. Uppdraget genomförs på uppdrag av Higab i samverkan med stadsledningskontoret.

Mer information om visningarna av Rådhuset!

Kvarteret Högvakten

2014 fick Higab i uppdrag av kommunstyrelsen att grundförstärka och bygga om Kvarteret Högvakten vid Gustaf Adolfs Torg. Högvakten består av fyra hus: Stadshuset (1758), Börsen (1849), Wenngrenska huset (1769) och Strömska huset (1906). Husen är kulturhistoriskt värdefulla och de tre förstnämnda är byggnadsminnen. Eftersom husen var slitna, opraktiska och ej uppfyllde dagens krav på tillgänglighet gjordes en ombyggnad i samband med grundförstärkningen. Initialt i projektet genomfördes även en arkeologisk undersökning eftersom projektet är beläget inom vallgraven, där all mark är fornminnesskyddad. Det omfattande arbetet med grundförstärkning och ombyggnation påbörjades våren 2016 och slutfördes vid årsskiftet 2018/2019.

Mer information om projekt Högvakten!

Kronhuset & Kronhusbodarna

Ett kvarter bort från Högvakten ligger Kronhuskvarteret som är ett unikt minne av befästningsstaden Göteborgs första århundraden. 1640 tog krigskollegiet i Stockholm beslut om att bygga ett ”tyghus”, ett lagerhus för kanoner, fordon, uniformer och annan militär utrustning i Göteborg. Det sex våningar höga tegelhuset, Kronhuset, byggdes i två etapper under åren 1642–1654. De kringliggande byggnaderna, Kronhusbodarna, är från mitten av 1700-talet eftersom den ursprungliga träbebyggelsen brann ner då stadsbränderna härjade i staden.

Kronhuset hyrs av Göteborg Wind Orchestra som använder Rikssalen till konsertlokal. I de lägre byggnaderna kring gården har under de senaste 30 åren verksamheternas inriktning varit konsthantverk och café.

Ett utvecklingsarbete är påbörjat och en tioårig utvecklingsplan fastställd med målsättningen att skapa en attraktiv, tillgänglig och levande kulturmiljö som attraherar göteborgare, besökare och det lokala näringslivet. Utvecklingsplanens vision lyder:

År 2026 är Kronhuset & Kronhusbodarna ett av stadens mest lockande kulturhistoriska besöksmål, där det erbjuds unika upplevelser och produkter av högsta kvalitet och där innovation och tradition går hand i hand.

I det pågående utvecklingsarbetet i Kronhuskvarteret ligger fokus på att hitta både hyresgäster och samverkansparter med syfte att levandegöra platsen, skapa fler verksamhetsytor, öka tillgängligheten och etablera varumärket Kronhuset & Kronhusbodarna.Den befästa staden

I juni 2018 undertecknade direktörer för Statens fastighetsverk och bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad en gemensam utvecklingsplan, Den befästa staden. Planen syftar till samsyn och samarbete kring utveckling av stadens kulturmiljöer med anor från 1600-talet. Tillsammans med Skansen Kronan och Carolus Rex är Västra Nordstan prioriterat med fokus på 2021.

I samarbete med stadsledningskontoret och Göteborgs stadsmuseum har vi producerat en utställning i Stadshuset som heter Vakt, prakt och makt. Den berättar om Stadshuset under tre århundraden – från stads- och högvakt och fängelse till brandstation och politiskt centrum.

Göteborgs stadsfästning 1795. Källa: Göteborgs stadsmuseum

Nya publika lokaler

Under 2018 och 2019 genomfördes det förstudier med syfte att utreda möjligheterna till publika verksamheter på Gustaf Adolfs Torg, Postgatan 4 och Postgatan 16. Förslaget för Kvarteret Högvakten är att skapa caféverksamhet i Stadshuset och på Gustaf Adolfs Torg. På Postgatan 4 är förslaget att skapa butikslokaler i bottenvåningen, öppna upp huset mot Kronhusparken och bygga en servering i parken. På Postgatan 16 föreslår man att göra om bottenvåningen till restaurang med uteservering längs Torggatan och på innergården.

Visualisering av framtida verksamhet på Postgatan 16. Källa: Liljewall arkitekter

21 km konst

Sedan maj 2019 samarbetar Higab med Sätt färg på Göteborg. Det innebär att Västra Nordstan kommer vara en del av 21 km konst som är huvudprojekt inom Sätt färg på Göteborg och som ska genomföras fram till 2021 då Göteborg firar 400 år. Det 21 km långa och sammanhängande konstverket kommer att sträcka sig från Blå Stället i Angered till Röda Stens konsthall i Majorna och innehålla konst som muralmålningar, vepor, banderoller, färgglada tunnlar och vimplar. Syftet är att binda samman staden samtidigt som det ger jobb och involverar ungdomar i stadsutveckling. I Västra Nordstan är tanken att utsmyckningen ska inspireras av och lyfta fram platsens historia.

Utsmyckningar i fönstren på Postgatan 31.

Kronhusjul

Redan 1965 gick den första traditionella julmarknaden av stapeln i Kronhuset. Sedan dess har det varit ett populärt besöksmål och fortsätter vara än i dag. Men det som började som en julmarknad har med tiden vuxit till något större. Evenemanget Kronhusjul är en del av Julstaden och arrangeras årligen. Under december kan besökare handla julklappar av högsta kvalitet av hantverkarna i Kronhusbodarna, marknadsdeltagare i Kronhuset och i julbodar på gården. Det erbjuds också ett brett program med aktiviteter för alla åldrar.

Utvecklingsarbetet för Kronhusjul påbörjades 2015 i samband med att Higab tog över som arrangör. I dag genomförs Kronhusjul i samverkan med Historieverket och målsättningen är att utvecklas till ett av Julstadens mest attraktiva evenemang.

Mer information om Kronhusjul!

Västra Nordstan Revival

För mer information:
Cina Gasparini
Utvecklare kulturmiljöer Higab
Tel 031-368 53 92
cina.gasparini@higab.se
 
Se alla projekt