Västra Nordstan Revival

Som en del av Göteborgs 400-årsjubileum utför Higab ett omfattande utvecklingsarbete i stadsdelen Västra Nordstan utifrån ledorden hållbarhet, innovation och tradition. Målsättningen är en levande och trygg stadsdel där verksamheternas inriktning och utbud ska präglas av ett hållbarhetstänk och vara en kontrast och ett komplement till utbudet i Nordstans köpcentrum. Utvecklingsarbetet har rubriken Västra Nordstan Revival.

För hundra år sedan var Västra Nordstan stadens mittpunkt. Här fanns restauranger, hotell, butiker och Göteborgs största dagstidning. Sedan tystnade sorlet och stadsdelen började falla i glömska. Sedan 2016, med sikte på Göteborgs 400-årsjubileum, har Higab i samverkan med hyresgäster, andra fastighetsägare och aktörer i området arbetat målmedvetet för att Västra Nordstan ska bli en mer levande och trygg stadsdel med fler publika lokaler. Hållbarhet, innovation och tradition är ledorden.

Här nedan är några exempel på  utvecklingsarbetet Västra Nordstan Revival.

Bagih

2021 lanserade Higab en ny hyresmodell i Kronhuset riktat mot kreativa aktörer – flexibelt medlemskap istället för hyreskontrakt med långa avtalstider. Tanken är att Kronhuset ska vara en samlingspunkt och en kreativ arena för de som inte kan eller vill hyra en lokal med ett traditionellt hyresavtal. Här delar alla på ytorna och funktionerna. Konceptet går under namnet Bagih och satsningen är en del av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.

Bagih är en del av platsutvecklingen som tog fart redan 2016. Sedan dess har det genomförts hållbarhetsdagar, workshops inom performance, dans och konst, dramatiserade stadsvandringar, guidade visningar, utomhusbio, konserter, gatuteater, cirkus, julmarknader, utställningar om Göteborgs historia, med mera i Kronhuset.

Som kreatör kan du bli medlem i Bagih och får då tillgång till arbets- och mötesplatser i en helt unik miljö. Läs mer och ansök om medlemskap på Bagih.

GPS400 Västra Nordstan

Utanför Göteborgs Handels- och Sjöfartstidnings lokaler på Tyggårdsgatan
runt 1910. Bildkälla: GT-GHT:s klipparkiv, Riksarkivet i Göteborg

Med anledning av Göteborgs 400-årsjubileum har Göteborgs universitet inrättat ett centrum för samverkande visuell forskning, GPS400: Göteborgskulturer på stan 1621–2021, vars mål är att forska och visuellt presentera resultat om stadens historia. I samarbete med Higab har man startat arbetet med att kartlägga och visualisera Västra Nordstans historia. Målsättningen är att sammanställa och genom innovativ digital teknik presentera ett bild- och filmmaterial som ökar kunskapen om och tillgängligheten till Västra Nordstans historia.

Som ett resultat finns nu utställningen ”Visualisering Västra Nordstan” där du kan upptäcka historien bakom 14 unika fotografier som är tagna runt om i Västra Nordstan från 1888 till 1960. Utställningen har visats vid flera tillfällen i Kronhuset och finns tillgänglig på kronhuset.se. Fotografierna innehåller spår som leder vidare till arkiv och reflektioner. Genom att följa spåren kan vi både få mer kunskap om det som skildras på bild och det sammanhang där bilden är tagen. Analyser av bildernas visuella grepp och teknik ger förståelse lokalt för stads- och bildbruk över tid. Utställningen är skapad av GPS400 och Riksarkivet i Göteborg i samarbete med Higab.

Purple Flag

Sedan 2017 har Göteborgs Stad tillsammans med fastighetsägare, centrumorganisationer, polisen, verksamheter, boende och andra aktörer drivit ett förbättringsarbete för att centrala Göteborg ska kännas välkomnande och tryggt. Det har gjorts med hjälp av samverkansmodellen Purple Flag som organisationen Svenska stadskärnor står bakom. Sedan tidigare har Nordstan, Lilla Bommen och Fredstan certifierats enligt Purple Flag. I oktober 2020 stod det klart att Västra Nordstan blev det fjärde området att certifieras. Utifrån en framtagen handlingsplan arbetar alla delaktiga aktörer med att se till att åtgärderna i planen genomförs. Arbetet har börjat ge resultat och under 2022 fick Västra Nordstan för andra gången en Purple Flag-certifiering – vilket innebär att det har gjorts tydliga framsteg. Några exempel är fler publika lokaler, minskad brottslighet, bättre belysning, tryggare gångstråk och ett större utbud av verksamheter och kulturevents.

Higab är en av aktörerna som arbetar för att skapa ett tryggare och mer välkomnande Västra Nordstan.

Utställning om Stadshusets historia

Utsikt över Stora Hamnkanalen och Gustaf Adolfs Torg (tidigare Stora Torget).
Akvarell av Elias Martin sannolikt från 1787.

I samband med grundförstärkningen och ombyggnaden av Kvarteret Högvakten (Stadshuset, Börsen, Wenngrenska Huset, Strömska Huset) genomförde Göteborgs stadsmuseum arkeologiska utgrävningar. Flera av fynden som gjordes är nu en del av utställningen Vakt, prakt och makt som berättar om Stadshuset under tre århundraden – från stads- och högvakt och fängelse till brandstation och politiskt centrum.

Utställningen invigdes under Kulturnatta den 25 oktober 2019 och här kan besökare ta del av nya arkeologiska fynd från platsen, gå en virtuell tur i den gamla stadshuskällaren som användes som häkte och fängelse, kolla in ”Spöktrappan” som upptäcktes i samband med ombyggnaden av Stadshuset och lära sig mer om Stadshusets och Göteborgs historia.

Utställningen Vakt, prakt och makt är en del av Den befästa staden och är ett samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum, stadsledningskontoret och Higab.

Öppettiderna är kl 8-17 måndag till fredag. Fri entré.

Nya publika lokaler

Gustav Trägårdh på Gurras.

En av de viktigaste nycklarna för att levandegöra Västra Nordstan har varit att få in fler öppna verksamheter i bottenplan på husen och över en större del av dygnet. På Postgatan 16 har Gustav Trädgårdh öppnat restaurang Gurras på första våningen i det ståtliga sekelskifteshuset. Tvärs över gatan har espressobaren Mahogny öppnat. Och fler krögare har upptäckt stadsdelen – i över tio år har den prisade restaurangen Bhoga serverat gäster i 1600-talsbyggnaden Radheska Huset på Norra Hamngatan. Och i grannhuset har frankofilerna Gabriel Melim Andersson och Emil Bjelke slagit upp dörrarna till restaurangen Bulot.

23 km konst

Vimplar längs Postgatan.

Sedan maj 2019 samarbetar Higab med Sätt färg på Göteborg. Det innebär att Västra Nordstan är en del av 23 km konst som är huvudprojekt inom Sätt färg på Göteborg och som genomfördes fram till Göteborgs försenade 400-årsjubileum 2023. Det 23 km långa och sammanhängande konstverket sträcker sig från Blå Stället i Angered till Röda Stens konsthall i Majorna och innehåller konst som muralmålningar, vepor, banderoller, färgglada tunnlar och vimplar. Syftet är att binda samman staden samtidigt som det ger jobb och involverar ungdomar i stadsutveckling. I Västra Nordstan är tanken att utsmyckningen ska inspireras av och lyfta fram platsens historia.

Den 17 maj 2021 målades portarna i hörnet Postgatan/Torggatan. Samma dag kompletterades flaggspelen längs Postgatan med vimplar. Motiven på vimplarna utgår från Västra Nordstans historia och tolkades av göteborgare under Kulturnatta 2020.

Kvarteret Högvakten

2014 fick Higab i uppdrag av kommunstyrelsen att grundförstärka och bygga om Kvarteret Högvakten vid Gustaf Adolfs Torg. Högvakten består av fyra hus: Stadshuset (1758), Börsen (1849), Wenngrenska huset (1769) och Strömska huset (1906). Husen är kulturhistoriskt värdefulla och de tre förstnämnda är byggnadsminnen. Eftersom husen var slitna, opraktiska och ej uppfyllde dagens krav på tillgänglighet gjordes en ombyggnad i samband med grundförstärkningen. Initialt i projektet genomfördes även en arkeologisk undersökning eftersom projektet är beläget inom vallgraven, där all mark är fornminnesskyddad. Det omfattande arbetet med grundförstärkning och ombyggnation påbörjades våren 2016 och slutfördes vid årsskiftet 2018/2019.

Den befästa staden

Göteborgs stadsfästning 1795. Källa: Göteborgs stadsmuseum

I juni 2018 undertecknade direktörer för Statens fastighetsverk och bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad en gemensam utvecklingsplan, Den befästa staden. Planen syftar till samsyn och samarbete kring utveckling av stadens kulturmiljöer med anor från 1600-talet. Västra Nordstan är en del av detta.

I samarbete med stadsledningskontoret och Göteborgs stadsmuseum har vi producerat en utställning i Stadshuset som heter Vakt, prakt och makt. Den berättar om Stadshuset under tre århundraden – från stads- och högvakt och fängelse till brandstation och politiskt centrum.

Nedan kan du se vilka fastigheter som Higab äger och förvaltar i Västra Nordstan.

Mer information