Byggnadsvård Publicerad:

Stora Teaterns pålar justeras

Nu pågår ett noggrant arbete med att justera nio pålar under Stora Teatern. Detta görs för att tillbyggnaden ska följa med huvudbyggnadens rörelser och på så sätt motverka ojämna sättningar i huset.

Ett uppsågat golv med åtta pålar under

Som många vet står en stor andel av husen i Göteborg på pålad mark och Stora Teatern är inget undantag. I över 160 år har teaterhuset tagit emot besökare och för att det inte ska drabbas av ojämna sättningar pågår nu ett arbete med att justera nio pålar under husets tillbyggnad (baksidan av teatern). Syftet är att sänka tillbyggnaden så att den följer med huvudbyggnadens rörelser, vilket möjliggörs genom att dessa pålar är justerbara. Under ett par månader genomförs väldigt små justeringar med cirka 1–2 veckors mellanrum och efter varje justering mäts byggnadens eventuella rörelser.

– Grundläggningsmetoden är helt klart sällsynt. Konsulterna på WSP, som deltar i projektet, känner bara till en ytterligare byggnad i Göteborg som har den här grundläggningen, säger Johan Lindblad, projektledare på Higab.

Stora Teatern historik

Fler nyheter!