Hyresgäster Organisation Publicerad:

Pressmeddelande: Higab ger full hyresrabatt

Efter godkännande från EU återinför regeringen det statliga hyresstödet. Higab väljer därför att maximera sitt stöd, vilket betyder hyresfritt perioden januari-mars 2021 för berörda hyresgäster.

– Vi arbetar intensivt för att stötta och hitta olika lösningar för våra hyresgäster. Vi hoppas att vår insats kan göra skillnad, säger Per-Henrik Hartmann, vd på Higab.

Stora Saluhallen till vänster och Higabs vd Per-Henrik Hartmann till höger

Med anledning av de ekonomiska konsekvenserna som drabbat många företag i sviterna av covid-19 har regeringen tagit beslut om ett statligt stöd för särskilt utsatta lokalhyresgäster. Det är samma typ av hyresstöd som gick att söka förra året där staten står för lika stor kompensation som hyresvärden ger i rabatt. I år ökar dock staten sin del från 25 till 50 procent av hyreskostnaden, vilket möjliggör för hyresvärden att besluta om stödnivå upp till en effekt om full hyresrabatt för gällande period – kvartal 1 2021.

– När regeringen nu ger sitt godkännande är det självklart att Higab ger det stöd vi kan, så att berörda hyresgäster får hela sin hyra för perioden rabatterad, säger Per-Henrik Hartmann, vd på Higab.

Krävs regeringsbeslut
Insatsen att erbjuda rabatter är frivilligt för fastighetsägare. Dessutom krävs ett regeringsbeslut om statligt stöd för att ett kommunalt bolag ska ha rätt att införa den här typen av hyreslättnader.

– I väntan på att EU-kommissionen skulle godkänna regeringens förslag om statligt stöd har vi arbetet med andra lösningar som exempelvis anstånd och omvandlat omsättningshyror till bashyror. Vi har inte debiterat dröjsmålsräntor och har stoppat ärenden till inkasso. I dagsläget prognostiserar vi att våra insatser påverkar årets ekonomiska resultat i storleksordningen 25–30 miljoner kronor. Vår ägare är informerad.

Ekonomiskt underlag
Higab har sedan mitten av mars arbetat med en tät kunddialog för att få in ansökningshandlingar och få avtal på plats med berörda hyresgäster. Sista dag för Higabs hyresgäster att teckna avtal om hyresrabatt är den 31 maj. För att få hyresrabatt ska lokalhyresgästen kunna styrka att företagets ekonomi har försämrats till följd av coronapandemin samt att Länsstyrelsen godkänner handlingarna.

Det statliga hyresstödet riktar sig till företag i särskilt utsatta branscher. Regeringen har pekat ut detaljhandeln, hotell- och restaurangbranschen och vissa andra konsumentnära branscher samt tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden. Även verksamheter som föreningar och stiftelser kan ansöka om stöd.

Regeringen har även aviserat att det kan bli aktuellt att förlänga det statliga hyresstödet till kvartal 2. Higab följer ärendet och vid ett positivt utfall tas beslut om ytterligare hyresstöd till Higabs hyresgäster tillsammans med företagets ägare Stadshus AB.

Mer information finns på higab.se/for-kunder/stod-till-hyresgaster-covid-19/ansokan-om-hyresstod/

För mer information kontakta:
Per-Henrik Hartmann, vd Higab, 031-368 53 24, per-henrik.hartmann@higab.se

Fler nyheter!