Hyresgäster Publicerad:

Nytt omställningsstöd augusti 2020-februari 2021

Har du koll på regeringens nya omställningsstöd? Nu kan ditt företag ansöka om ekonomiskt stöd för perioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021.

Regeringen har beslutat om omställningsstöd för ytterligare tre perioder till företag vars nettoomsättning har minskat i stor uträckning jämfört med motsvarande månader under 2019. Perioderna ni kan söka för är följande:

  • Augusti-oktober 2020: företaget ska ha tappat mer än 40 procent av nettoomsättningen jämfört med samma period 2019.
  • November-december 2020: företaget ska ha tappat mer än 30 procent av nettoomsättningen jämfört med samma period 2019.
  • Januari-februari 2021: företaget ska ha tappat mer än 30 procent av nettoomsättningen jämfört med samma period 2019.

Ni kan ansöka om stöd fram till den 30 april 2021 för perioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021. Ni behöver göra separata ansökningar för respektive period. På Mina sidor kan ni se om din ansökan har kommit in och granska uppgifterna i den.

Du söker omställningsstödet hos Skatteverket.

Sök omställningsstöd här!

Förlängt omställningsstöd mars och april
Regeringen har föreslagit att lägga till mars och april 2021 som nya perioder som företag kan söka omställningsstöd för. Regeringen arbetar för att det förlängda stödet ska kunna träda i kraft så snabbt som möjligt efter respektive stödperiods utgång, men inget beslut är fattat ännu.  Regeringen kommer att återkomma med ytterligare information om stödets utformning och kommande ansökningsförfarande.

Mer information kring covid-19

Fler nyheter!