Aktuell information – Covid-19

Higab följer coronavirusets utveckling noga och tar situationen på stort allvar. Vi följer myndigheters och Göteborgs Stads rekommendationer och har dialog med våra hyresgäster.

Allmän information

Folkhälsomyndigheten, kriskommunikation.se med flera ansvariga myndigheter uppmanar:

  • Hjälp till att minska smittspridningen.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Tvätta händerna ofta och hosta/nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun.
  • Begränsa dina kontakter om du är 70 år och äldre.

Higabs hyresgäster

Just nu är det en mycket svår ekonomisk situation för många av våra hyresgäster. Inget vet hur länge det dröjer innan läget förändras till det bättre vilket skapar stor osäkerhet. Situationen ser väldigt olika ut för våra hyresgäster. Vi är därför måna om att hitta lösningar i dialog med hyresgäst och gör liksom Göteborgs Stad i övrigt bedömningar utifrån gällande bestämmelser.

Den 16 april fastställde regeringen en förordning om tillfällig rabatt för fasta lokalhyreskostnader i utsatta branscher och till detta avsattes 5 miljarder för hyresstöd. Det omfattade kvartal 2 2020 och sista dagen för ansökan till Higab var 10 juni. Riksdagen och regeringen har därefter beslutat om ett omställningsstöd på 39 miljarder kronor till företag som drabbats av minskad omsättning under mars och april 2020 till följd av coronaviruset. Det är ett brett direktstöd som riktar sig till och kan sökas av alla företag, oavsett branschtillhörighet. Stödet gäller från och med 22 juni 2020 och går att söka via skatteverket.se.

Klicka här för att läsa mer om Higabs stöd till hyresgäster och omställningsstödet

Higabs medarbetare

För att bidra till minskad smittspridning finns restriktioner för våra medarbetare. Det innebär bland annat att ej komma till kontoret vid förkylnings-/influensasymptom hos medarbetaren själv eller familjemedlem. Vi avstår konferenser, frukostseminarier, utbildningar och i möjligaste mån externa möten.

En konsekvens kan bli att vi syns lite mindre ute i fastigheterna än normalt och att en del bokade personliga möten istället sker via telefon, mejl eller skype.

Det är viktigt att vi hjälps åt och vi uppmanar även våra hyresgäster och samarbetspartners som har förkylningssymptom att ringa eller mejla istället för att initiera möten med våra medarbetare eller besöka vårt kontor.

Handläggningstiden för ej akuta felanmälningar kan på grund av läget bli längre än normalt.

Evenemang och publika verksamheter

Vi har sedan tidigare beslutat ställa in arrangemanget Cirkulära Tider som skulle ägt rum i Kronhuset 3–4 april, men hoppas kunna genomföra det vid senare tillfälle.

Utställningen på Billdals Gård, som berättar om den planerade upprustningen av huset och byggnadsvårdsarbetet, var tänkt att öppna 1 maj men på grund av den rådande situationen har vi valt att avvakta. Förhoppningen är att kunna öppna längre fram i år.

Vad som gäller för de publika verksamheterna i våra fastigheter ansvarar respektive hyresgäst för, sök information på aktuell webbplats.

Fler nyheter!