Hyresgäster Stadsutveckling Publicerad:

Ny satsning för hantverkare i Slakthuset

Utvecklingen av Slakthuset fortsätter. Nu flyttar Hantverkshuset in med visionen att bli en inspirerande och affärsdriven arbetsplats för hantverksföretagare med gemensam verkstad, showroom, utställning och möjlighet att exponera och sälja sina produkter.

Som en del av Higabs utvecklingsarbete i Slakthuset i Gamlestan pågår nu arbetet med att iordningställa husen för kommande verksamheter och hitta fler entreprenörer till området. Målsättningen är att utveckla det gamla Slakthusområdet till en ny attraktiv mötesplats i Göteborg. Under tiden som en ny detaljplan tas fram för området vill Higab låta olika verksamheter testa nya idéer här. Slakthuset ska vara en plats för experimentlusta och entreprenörskap, grundad i platsens historia – mat och matproduktion – men även design, hantverk och kultur ska erbjudas besökarna.

Visionsbild Slakthuset med folk i rörelse och Gamlestads torg i bakgrunden
Visionsbild Dreem Arkitekter

[divider]

En av dessa nya verksamheter är Hantverkshuset, vilket är en ny satsning av Företagarna som företräder omkring 60 000 företagare genom 250 lokalföreningar i Sverige. Till en början kommer runt tio hantverksföretagare att få möjligheten att driva sin verksamhet här. Företagen kommer att få möjlighet till affärsutveckling, samarbeten över yrkesgränserna och stöd i försäljning och marknadsföring.

Företagarnas vision är att Hantverkshuset ska bli ett nationellt föredöme för utveckling, marknadsföring och spridning av hantverk och på sikt växa och inkludera fler branscher. Hantverkshuset är tänkt att bli ett kompetenscenter för utbildning och utveckling inom hantverksyrken och samarbeten över gränser kommer att utvecklas. Satsningar kommer att göras med lärlingar och praktikanter för att hitta nya och effektiva former. Hantverkshuset ska bli ett led i att visa för omvärlden kvaliteten och betydelsen av ett riktigt fint hantverk och höja statusen på yrket.

Utvecklingsarbetet i Slakthuset!

Information om Hantverkshuset!

Fler nyheter!