Hoppa till innehållet

Projekt Slakthuset

Higab ska utveckla Slakthuset (samlingsnamn för det gamla slakthusområdet i Gamlestaden) till en ny attraktiv mötesplats i Göteborg. Arbetet sker i parallella processer med inriktning på både kort och lång sikt.

Det gamla Slakthusområdet från 1905 har ett strategiskt läge i Gamlestaden, en del av Göteborg som växer så det knakar. Intresset för området är stort och både Higab och Klövern, som är den andra stora fastighetsägaren, ser stor potential att utveckla det. Klövern har redan kommit långt i utvecklingen av sin del av området och Higab är nu i full gång med vår del.

Målsättningen är en plats för experimentlusta och kreativitet med platsens DNA i fokus – mat och matproduktion. Småskalig produktion av mat, dryck och design, restauranger och kultur. Ett möte mellan gammalt och nytt, återblick och nytänkande. En självklar destination för göteborgare och besökare. Något som inte finns i Göteborg idag, men där platsens själ finns kvar.

Visionsbild av Slakthuset. Människor i rörelse mellan husen.
(Visionsbild för Slakthuset av Tovatt Architects & Planners)

För att kunna utveckla området i önskad riktning krävs en ny detaljplan då den som finns idag bara medger industriverksamhet. Medan planprocessen pågår kommer Higab arbeta med de befintliga fastigheterna och pröva olika typer av verksamheter och idéer för att se vilka som fungerar bäst. Det framtida Slakthuset ska få växa fram i samarbete med dem som verkar där. Flera kreativa entreprenörer har redan etablerat sig inom området och vi vill ha in fler.

Är du entreprenör och tror att din verksamhet skulle passa i Slakthuset? Kontakta affärsutvecklare Annika Janson.

Kolla in Slakthusets hemsida!

Projekt Slakthuset

Kontakt:
Annika Janson
Affärsutvecklare Higab
Tel 031-368 53 55
annika.janson@higab.se
Slakthuset i Gamlestaden invigdes av kung Oscar II och landshövding Gustaf Lagerbring 1905 och blev då Sveriges andra kommunala slakthus efter Malmö. Det innebar ett stort kliv framåt ur hygienhänseende; nu kunde man genomföra systematiska kvalitetsundersökningar av kött. Detta var viktigt inte minst i kampen mot tuberkulos som kunde spridas till människor och under denna tid fortfarande var obotligt. Anläggningen omfattade cirka 83 000 kvadratmeter och 24 byggnader inklusive slakthallar, marknadshallar, administrationslokaler, bostäder och restaurang. Slakthallarna var försedda med löpande band. Området hade också ett eget järnvägsspår. Slutkostnaden blev nästan 3 miljoner kronor vilket var 50 procent högre än beräknat och då motsvarade ungefär en fjärdedel av stadens budget.

Arkitekten bakom Slakthuset var Otto Dymling (1863-1923). Fasaderna är i gulbrunt tegel med murade mönster och inslag av ljusa putspartier och natursten. Huvudbyggnaden har en kalkstensportal med dekor i form av stadens vapen och ett djurhuvud. Karaktäristiskt för området är det 23 meter höga kyltornet och den närliggande 30 meter höga skorstenen som hörde till områdets ångpanne- och maskinhus.

Anläggningen var i bruk som slakthus fram till 1968. Slakthuset har ingått i Higabs fastighetsbestånd sedan 1987.

2018 påbörjades ett planprogram för området. Detaljplanearbetet beräknas starta 2021 och avslutas 2023/2024.
Se alla projekt