Byggnadsvård Publicerad:

Ny belysning lyfter klassiskt Hagahus

Allt ljus på Allégården. Nu monteras ny belysning för att lysa upp Hagas arkitekturpärla från 1897.
Ena fasaden på tegelbyggnaden Allégården lyser upp på kvällen.

Under 2019–2020 genomförde Higab ett omfattande arbete på Allégården där delar av utsidan återställdes utifrån originalritningar och historiska fotografier. För att ytterligare lyfta byggnadens arkitektur monteras nu helt ny belysning. Det rundade tornet, fasadmålningen på framsidan, inskriptionen ovanför entrén och skorstenen är några av de detaljer som nu kommer lysa på kvällen. 

– Det utformas på ett diskret sätt som gör att belysningen smälter in i byggnaden. Det blir inga synliga elledningar, ljusen i fönstren monteras på insidan och armaturerna på utsidan lackas i samma kulör som fasaden. Alla beslut utgår från ett belysningskoncept som vi har tagit fram tillsammans med byggnadsantikvarie på Antiquum och ljusdesigner, säger Molly Jönsson, projektledare på Higab.

Tegelbyggnaden Allégården lyser upp på kvällen.

Hela arbetet på Allégården väntas bli klart till påsken. Under 2024 ska det även genomföras ett omfattande belysningsprojekt på Stora Teatern. Mer information om det kommer i Higabs kanaler inom kort.

Om Allégården

Allégården är ett allaktivitetshus för pensionärer men när det byggdes 1895–1897 gick det under namnet Dicksonska Folkbiblioteket – en föregångare till Stadsbiblioteket. Huset ritades av Hans Hedlund som hämtade inspiration från den amerikanske arkitekten Henry Hobson Richardson. Det går att se influenser från både 1890-talets medeltidsromantiska ideal och jugendstil.

Huset är byggnadsminne och ägs och förvaltas av Higab sedan 1991.

Relaterat