Byggnadsvård Publicerad:

Allégården har återfått sitt gamla utseende

Utifrån originalritningar från 1890-talet och gamla fotografier har delar av Allégårdens utsida återskapats. Nu går det att ta del av vackra al frescomålningar, husets ursprungliga kalkstensdekor och trädörrar i äldre stil.
Framsidan och ena gaveln av Allégården efter underhållsarbetet.
Allégården efter underhållsarbetet.

I dag är Allégården i Göteborg ett allaktivitetshus för pensionärer men när det byggdes 1895–1897 gick det under namnet Dicksonska Folkbiblioteket – en föregångare till Stadsbiblioteket. Huset ritades av Hans Hedlund som hämtade inspiration från den amerikanske arkitekten Henry Hobson Richardson. Det går att se influenser från både 1890-talets medeltidsromantiska ideal och jugendstil.

Higab har tidigare hittat originalritningar i huset och utifrån dessa, samt historiska fotografier, har vi arbetat med att återställa delar av Allégårdens exteriör. Det har ingått i ett omfattande underhållsarbete som har innefattat fasad, fönster, tak, dekorer och dörrar. Det startade i november 2019 och har nu slutförts.

Allégården är av stort kulturhistoriskt värde och är byggnadsminnesförklarat. Underhållsarbetet har därför utförts med stor varsamhet. Traditionella och för byggnaden typiska material och metoder har använts och flera specialkompetenser har medverkat i projektet, som stenkonservatorer och dekormålare. Varje val har gjorts i samråd med byggnadsantikvarie för att få rätt utseende och kvalitet på exempelvis natur- och tegelstenarna eller fogbrukets kulör och bearbetning.

Före och efter entréfasadens al frescomålning återskapades och plåtbeklädnaden togs bort.
Före och efter. Nu har entréfasadens al frescomålning återskapats och kalkstensdekoren syns tydligare efter plåtbeklädnaden har tagits bort.

På entréfasaden och fasaden mot grannen Hagabadet har konstnärerna Leif Berg och Lena Pohlman återskapat de ursprungliga al frescomålningarna med hjälp av historiska fotografier. Husets kalkstensdekor – som varit täckt av plåt – har tagits fram och restaurerats av stenkonservator. Likaså har en äldre skorsten återskapats enligt originaltutförandet. Omfogningen av fasaderna har utförts med det ursprungliga utförandet som förlaga, det vill säga med en V-profil på fogen.

Under arbetet har även det äldre skiffertaket, fönstren, entrépartierna och de ursprungliga smidesgallren renoverats varsamt. Moderna ytterportar som inte var anpassade till byggnadens kulturhistoriska karaktär har ersatts av nya ramverksdörrar i trä som utformats likt originaldörrbladen. Projektet har lett till att Allégårdens kulturhistoriska värden både har bevarats och förstärkts.

Nya trädörrar på utsidan av Allégården. De har utformats likt originaldörrarna.
Nya trädörrar som har utformats likt originaldörrarna.

Higabs pressmeddelande om Allégården från november 2019

Allégårdens historia

Fler nyheter!