Stadsutveckling Publicerad:

Nu lyser Slakthuset upp i Gamlestan

Nu har Gamlestans gamla landmärke fått ny belysning. Under kvällstid kan förbipasserande och Slakthusets besökare se hur skorstenen, kyltornet och gångstråket längs Lilla Waterloogatan lyser upp.

Belyst skorsten och torn i Slakthuset

Som en del av Higabs utvecklingsarbete i Slakthuset i Gamlestan pågår arbetet med att iordningställa husen för kommande verksamheter och söka nya aktörer och entreprenörer till området. Målsättningen är att utveckla det gamla Slakthusområdet till en ny attraktiv mötesplats i Göteborg.

Nu gör sig Slakthuset även påmint under dygnets mörka timmar. Det 23 meter höga kyltornet och den 30 meter höga skorstenen har nämligen fått ny fasadbelysning. Även gångstråket på Lilla Waterloogatan har blivit upplyst för att öka trivsel och trygghet för Slakthusets besökare.

Utvecklingsarbetet i Slakthuset

Fler nyheter!